Februari 2021

 • Onderzoek naar toekomstscenario’s en bestuurskracht

  23 februari 2021

  De afgelopen periode zijn we in gesprek geweest met de Provincie Gelderland over een onderzoek naar perspectieven voor een toekomstbestendige gemeente Renkum.

 • Hulp gedupeerden kinderopvangtoeslag-affaire

  22 februari 2021

  Bent u inwoner van de gemeente Renkum en bent u gedupeerd geraakt door de manier waarop kinderopvangtoeslag is uitgevoerd door de Belastingdienst dan kan dat gevolgen hebben voor uw situatie. Wij ondersteunen u daarbij graag.

 • Grof huis- en tuinafval

  16 februari 2021

  Grof huis- en tuinafval is afval dat niet in de kliko voor restafval of ondergrondse verzamelcontainer voor restafval past. U mag het niet naast de kliko voor restafval of ondergrondse verzamelcontainer voor restafval zetten. Wel kunt u met uw afvalpas grof afval inleveren bij afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’ of aan huis laten ophalen.

 • Tot 2030 geen windturbines

  10 februari 2021

  4 regio’s van de Regionale Energie Strategie (Noord-Veluwe, CleanTechregio, Arnhem/Nijmegen en Foodvalley) hebben na een verkenning in opdracht van de provincie Gelderland geconcludeerd dat het niet realistisch is om tot 8 kilometer om de Veluwe voor 2030 energie op te wekken door windturbines te plaatsen.

 • Visie over zonne- en windenergie

  02 februari 2021

  In de raadsvergadering van 27 januari 2021 heeft de gemeenteraad de visie zonne- en windenergie (grootschalige opwek) unaniem vastgesteld. Deze visie maakt duidelijk onder welke voorwaarden en met welke eisen wij plannen kunnen voor het grootschalig opwekken van elektriciteit via zonne- en windenergie.