Februari 2021

 • Gemeentelijke belastingen 2021

  24 februari 2021

  Rond 26 februari 2021 ontvangen de meeste inwoners de aanslag voor de gemeentelijke belastingen 2021. Dat kan per post of als u zich daarvoor heeft aangemeld via de Berichtenbox van MijnOverheid.

 • Onderzoek naar toekomstscenario’s en bestuurskracht

  23 februari 2021

  De afgelopen periode zijn we in gesprek geweest met de Provincie Gelderland over een onderzoek naar perspectieven voor een toekomstbestendige gemeente Renkum.

 • Werkzaamheden Wolfhezerweg

  Maandag 22 februari 2021 zijn we gestart we met werkzaamheden aan de Wolfhezerweg. Het gaat om het noordelijke deel van de Wolfhezerweg tussen de Sara Mansveltweg en de bebouwde kom grens richting de A12.

 • Hulp gedupeerden kinderopvangtoeslag-affaire

  22 februari 2021

  Bent u inwoner van de gemeente Renkum en bent u gedupeerd geraakt door de manier waarop kinderopvangtoeslag is uitgevoerd door de Belastingdienst dan kan dat gevolgen hebben voor uw situatie. Wij ondersteunen u daarbij graag.

 • Grof huis- en tuinafval

  16 februari 2021

  Grof huis- en tuinafval is afval dat niet in de kliko voor restafval of ondergrondse verzamelcontainer voor restafval past. U mag het niet naast de kliko voor restafval of ondergrondse verzamelcontainer voor restafval zetten. Wel kunt u met uw afvalpas grof afval inleveren bij afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’ of aan huis laten ophalen.

 • Tot 2030 geen windturbines

  10 februari 2021

  4 regio’s van de Regionale Energie Strategie (Noord-Veluwe, CleanTechregio, Arnhem/Nijmegen en Foodvalley) hebben na een verkenning in opdracht van de provincie Gelderland geconcludeerd dat het niet realistisch is om tot 8 kilometer om de Veluwe voor 2030 energie op te wekken door windturbines te plaatsen.

 • Jaaropgave Tozo 2020

  03 februari 2021

  Heeft u Tozo voor gehuwde/samenwonende ontvangen in 2020? Dan ontvangt u daarvoor 2 jaaropgaven. Eén op naam van u en één op naam van uw partner.

 • Visie over zonne- en windenergie

  02 februari 2021

  In de raadsvergadering van 27 januari 2021 heeft de gemeenteraad de visie zonne- en windenergie (grootschalige opwek) unaniem vastgesteld. Deze visie maakt duidelijk onder welke voorwaarden en met welke eisen wij plannen kunnen voor het grootschalig opwekken van elektriciteit via zonne- en windenergie.