Woningbouw aan Hogenkampseweg

Sinds kort zijn we gestart met de bouw van 15 duurzame woningen aan de Hogenkampseweg. In het kader van veiligheid zijn er bouwhekken geplaatst op het trottoir langs de Hogenkampseweg en is de maximale snelheid verlaagd naar 30 km/h.

Wij adviseren voetgangers een andere route te nemen. U kunt via het terrein van Doelum/Atlas en Keijenbergschool lopen of via de voetgangerssluis die langs de rand van het bouwterrein is aangebracht.

Bouwverkeer komt zo veel mogelijk vóór 8.00 uur en ná 8.45 uur en wordt ’s ochtends bij het in- en uitrijden begeleid door verkeersregelaars.

We verwachten dat de bouw in het eerste kwartaal van 2021 klaar is.