Wolf binnenkort ook in gemeente Renkum te zien?

Gemeente Renkum heeft als eerste gemeente in Nederland een onderzoek laten doen naar de mening van inwoners over de komst van de wolf. 2 studenten van de studie Bos- en Natuurbeheer van hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp voerden dit onderzoek als afstudeeropdracht uit.

Wolf in Nederland

Sinds een paar jaar is de wolf terug in Nederland. In het voorjaar van 2019 zijn op de Veluwe jonge wolven geboren. Het is daarmee een kwestie van tijd voordat de wolf ook zijn intrede doet in de gemeente Renkum. Wij willen onze inwoners daarover graag goed informeren.

Communicatieplan

De studenten onderzochten via een enquete welke gevoelens er onder inwoners leven over de komst van de wolf. Daaruit bleek dat het overgrote deel van de Renkumse inwoners positieve emoties ervaart bij de komst van de wolf. Slechts een klein deel heeft zorgen over of de wolf wel genoeg ruimte heeft en of het vee wel veilig is. Soms komt de zorg voort uit onvoldoende kennis of informatie. Met de uitkomsten van het onderzoek hebben de studenten een communicatieplan opgesteld met daarin richtlijnen voor de gemeente hoe zij het beste haar inwoners objectief en correct kan informeren.

Objectieve informatie

Zo lang de wolf nog niet is gesignaleerd in Renkum, is het van belang om correcte en objectieve informatie te verzamelen en te verspreiden. Waar nodig verwijst de gemeente geïnteresseerden door naar andere kenniswebsites, zoals die van het samenwerkingsverband Wolven in Nederland. Meer informatie staat ook op de pagina www.renkum.nl/wolven.