Veelgestelde vragen over veranderingen afvalinzameling

In 2020 is een en ander gewijzigd in de afvalinzameling. Wij hebben de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet.

Waarom zijn er zoveel wijzigingen doorgevoerd?

Het verwerken van restafval is fors duurder geworden, net als het belastingtarief voor verbranding van restafval. Daar komt bij dat oud papier en pmd-afval minder geld opbrengen. Als er niets zou veranderen, zou de afvalstoffenheffing nog veel hoger uitvallen. Om de stijging van de kosten te beperken, hebben we een aantal verantwoorde aanpassingen gedaan.

Waarom gaat de inzameling van gft+e van 42 naar 26 keer per jaar?

Bij het wekelijkse ophalen bleek dat veel kliko’s niet elke week aan de weg stonden. En als ze er stonden, waren veel containers nauwelijks gevuld. Dat betekent dat we eigenlijk onnodig vaak het gft+e ophaalden. In omringende gemeenten wordt gft+e eens per twee of zelfs per drie weken opgehaald, zonder dat dat tot grote problemen leidt – ook niet in de zomer. Wie nu een grotere kliko nodig heeft, kan bij ACV voor €30,- een grotere kliko ruilen of aanschaffen.

ACV haalt restafval eens per 4 weken op. Werkt dat wel?

Inwoners die hun afval goed scheiden, merken dat de kliko’s voor restafval lang niet altijd vol zit. Net als bij de gft+e-kliko’s, stond bij het ophaalmoment ongeveer de helft van de restafvalkliko´s aan de straat. Dat betekent dat het verantwoord is om eens per 4 werken op te halen. Heeft u tussendoor een keer teveel restafval? Dan kan u met uw afvalpas terecht bij een ondergrondse restafvalcontainer in uw dorp. Er zijn er 90 in de hele gemeente.

Waarom zijn de pmd-zakken niet meer gratis?

Al langer werden er meer pmd-zakken afgenomen, zonder dat er echt meer pmd-afval is. Dat betekent dat de zakken ook voor andere dingen gebruikt worden. Daarom bieden we pmd-zakken, die betaald werden via de afvalstoffenheffing, niet meer gratis aan. Bovendien is het tegenstrijdig om, in de strijd tegen plastic, onbeperkt gratis plastic zakken te verstrekken. De nieuwe werkwijze past in het principe ‘de vervuiler betaalt’: dus wie meer zakken gebruikt, betaalt meer.

Komt er een kliko voor pmd-afval?

Dat is nog niet duidelijk. Wij werken nu aan een nieuw afvalbeleidsplan, voor na 2020. Inwoners kunnen daarover meepraten in april 2020. 1 van de onderwerpen is de mogelijke invoer van de pmd-kliko.

Meer weten over afvalinzameling?

Kijk op de website www.acv-groep.nl/renkum.