Poort van Doorwerth praat mee over ontmoetingscentrum

In een constructief en positief overleg met de gemeente Renkum heeft de gemeente de Poort van Doorwerth uitdrukkelijk gevraagd mee te denken door aan te sluiten bij de overleggen van de werkgroep Masterplan Doorwerth. Hier heeft de Poort van Doorwerth positief op gereageerd.

Masterplan Doorwerth

In de gemeente Renkum is de afgelopen jaren gewerkt aan een Masterplan voor Doorwerth, dat in 2017 is vastgesteld. Éen van de onderdelen van dit Masterplan betreft het realiseren van een dorpshart met een zogeheten ontmoetingsplek. Deze ontmoetingsplek dient te bestaan uit een ontmoetingsplein en de nieuwbouw van het Leer- en Ontmoetingscentrum van Doorwerth (LOC). Dit LOC bestaat onder andere uit 2 scholen en woningbouw gecombineerd met een ontmoetings- en activiteitenruimte voor alle inwoners van Doorwerth. Binnen het Masterplan is op de plek van het huidige dorpshuis de Poort van Doorwerth een andere ontwikkeling bedacht.

Poort van Doorwerth

De Poort van Doorwerth werkt met een team van vrijwilligers en is een van de ontmoetingscentra van Doorwerth.  n de Poort van Doorwerth kunnen inwoners deelnemen aan verschillende activiteiten, maar men kan er ook gewoon binnenlopen voor een kop koffie.
De activiteiten die worden gehouden in de Poort van Doorwerth zijn van waarde voor de bewoners en zouden een plek moeten krijgen in het nieuwe Ontmoetingscentrum in het LOC. De haalbaarheid hiervan is in onderzoek.

Participatie overleg

Door aan te sluiten bij het overleg met de werkgroep kan de Poort van Doorwerth meedenken om te komen tot een haalbaar ontmoetingscentrum. De resultaten over de haalbaarheid van een nieuw ontmoetingscentrum worden rond de zomer 2020 verwacht.