Geef uw mening over de APV

De mening en ideeën van inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen zijn belangrijk voor ons. Ons online inwonerspanel ‘Renkum Spreekt’ gaat deze keer over regels met betrekking tot openbare orde en veiligheid.

Duidelijkere regels

Iedere gemeente heeft regels rondom openbare orde en veiligheid. Deze regels staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en zijn bedoeld om de Openbare ruimte netjes, heel en veilig te houden en om met respect voor elkaar samen te leven. Dan gaat het bijvoorbeeld om het aanlijnen van honden en vergunningen bij evenementen. Wij willen in2020 de APV aanpassen. Dat doen wij om de regels duidelijker te maken. Daarom willen wij graag weten hoe u als inwoner over de APV denkt. Welke regels moeten er wat u betreft in en welke niet? Misschien vindt u dat bepaalde zaken die nu in de APV staan beter door inwoners zelf kunnen worden geregeld. Of misschien vindt u dat wij als gemeente juist nieuwe regels moet maken. De gemeenteraad beslist uiteindelijk, mede op basis van uw antwoorden, wat in de APV komt te staan.

Hoe kunt u meedoen?

Bent u al lid van ons inwonerspanel? Dan ontvangt u een link naar het onderzoek. Wilt u lid worden van het online inwonerspanel ‘Renkum Spreekt’? Schrijf u dan in via de website www.renkumspreekt.nl. Als panellid ontvangt u 4 tot 5 keer per jaar een vragenlijst over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente Renkum. Daarnaast wordt u misschien benaderd over (actuele) onderwerpen die specifiek op u van toepassing zijn. U heeft als lid dus direct invloed op de kwaliteit van uw leefomgeving, de gemeentelijke dienstverlening, beleid en projecten.

In de gemeente Renkum doen we het samen! Doet u ook mee?