Gemeente Renkum gaat samen met Vivare schulden te lijf

Vanaf 1 januari 2019 werken wij samen met woningcorporatie Vivare om betalingsachterstanden van inwoners vroegtijdig op te sporen en waar mogelijk te voorkomen.

Dit doen zij door middel van het convenant Vroegsignalering Huurschulden. De partijen gaan tenminste het komende half jaar samenwerken aan het voorkomen van (huur)schulden.

Wat houdt het vroegsignaleren van schulden in?

Inwoners die bij Vivare bekend staan om betalingsachterstanden van langer dan anderhalve maand, kunnen worden benaderd door het Sociaal Team van de gemeente. De consulenten schulddienstverlening bieden de inwoners een vrijblijvend adviesgesprek om te kijken wat de inwoner nodig heeft om weer grip op zijn inkomsten en uitgaven te krijgen. Vaak is er meer mogelijk dan men denkt. Wanneer er problematische schulden zijn kan de inwoner worden doorverwezen naar de schulddienstverlening.

Waarom vroegsignalering?

Gemeente Renkum wil mensen met betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk kunnen helpen. Het doel van de vroegsignalering is onder andere het aantal huisuitzettingen te beperken. Daarnaast hopen de gemeente Renkum en Vivare het aantal huurachterstanden te verkleinen en mensen met financiële problemen eerder in beeld te krijgen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina www.renkum.nl/vroegsignaleringschulden