Aanpak ondermijning in gemeente Renkum

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de regels van de Wet Bibob, voluit ‘Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’, op meerdere gebieden toe te passen. Het college hoopt zo te voorkomen dat zij (onbewust) criminaliteit faciliteert en dat zij de belangen van eerlijke ondernemers in de gemeente Renkum beter beschermt.

De uitbreiding van de regels maakt deel uit van de totale aanpak van ondermijning in de gemeente Renkum.

Uitgebreid onderzoek

De Wet Bibob maakt het mogelijk een uitgebreid onderzoek te doen naar de achtergrond van de aanvrager van een vergunning of subsidie. Met andere woorden, of de persoon betrouwbaar en integer is. Dit gebeurt onder andere als er signalen zijn van criminaliteit en/of schijnconstructies. Als uit het onderzoek blijkt dat de aanvrager verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten, geeft de gemeente de gevraagde vergunning niet af of trekt ze een al verleende vergunning in.

Meerdere gebieden

Door de uitbreiding van het beleid kan nu op meerdere terreinen onderzoek worden gedaan. Dat kon o.a. al bij vergunningen voor de drank- en horecawet, en seksinrichtingen maar kan nu ook toegepast worden bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, vastgoedtransacties en subsidieaanvragen. “Ik ben blij met deze volgende stap in het verruimen van de toepassing van het Bibob-beleid. Gemeente Renkum wil een veilige gemeente zijn, waar inwoners, ondernemers en bezoekers zich prettig en veilig voelen”, aldus Agnes Schaap, burgemeester van gemeente Renkum.

Wet Bibob

Het doel van de wet Bibob is het voorkomen dat een bestuursorgaan zoals de gemeente, criminele activiteiten faciliteert door middel van het verlenen van een vergunning, het verstrekken van subsidies, het gunnen van een aanbesteding of het aangaan van vastgoedtransacties. Daarnaast beschermt de Wet Bibob de concurrentiepositie van bonafide ondernemers.