Statiegeldalliantie

Wij treden toe tot de zogenoemde Statiegeldalliantie. Het college van B&W heeft hiertoe het initiatief genomen. De Statiegeldalliantie pleit voor het invoeren van statiegeld op alle blikjes en plastic flessen, om zo zwerfafval tegen te gaan.

Van al het Nederlandse zwerfafval is 40% hiervan afkomstig. De noodzaak voor een dergelijke maatregel is extra actueel geworden nu China onlangs heeft geweigerd nog langer Europees plastic afval te recyclen.

De handen ineen

Maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties hebben in november 2017 in de alliantie de handen ineengeslagen. De lobby is gericht op de Tweede Kamer. Die behandelt in maart dit jaar het rapport ‘Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes’. De Statiegeldalliantie pleit voor een systeem zoals in Duitsland, Noorwegen en Denemarken. Deze landen heffen al statiegeld op kleine flesjes en blikjes, waardoor deze nauwelijks meer als zwerfafval voorkomen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat statiegeld een effectieve bijdrage levert aan de bestrijding van plastic soep. Tenslotte levert meer recycling van plastic flesjes en blikjes een bijdrage aan de grote ambities ten aanzien van de circulaire economie. Hierdoor wordt minder CO2 uitgestoten en minder afval verbrand.