Februari 2018

 • Uitvoeringsplan vrijwilligerswerk

  28 februari 2018

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 20 februari 2018 het uitvoeringsplan voor vrijwilligerswerk vastgesteld. In dit plan staan de acties voor de komende 2 jaar voor de ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligerswerk.

 • Overdracht gymzaal Wolfheze

  27 februari 2018

  De afgelopen periode hebben Trivium, het schoolbestuur van de Prinses Beatrixschool Wolfheze, en de gemeente Renkum overleg gehad over de overdracht van gymzaal Wolfheze. Gemeente Renkum en Trivium hebben de gemaakte afspraken hierover vastgelegd in een overdrachtsovereenkomst.

 • Langer thuis blijven wonen

  22 februari 2018

  Er zijn allerlei manieren om u te ondersteunen als u zelfstandig thuis wilt blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan woningaanpassingen, de maatwerkvoorziening Ondersteuning Thuis, dagbesteding, ondersteuning van mantelzorgers en vervoersvoorzieningen.

 • Bij-vriendelijke gemeente

  21 februari 2018

  Nederland Zoemt heeft ons als eerste Gelderse gemeente erkent Bij-vriendelijke gemeente.

 • Koninklijke onderscheiding voor Everdina Sinia-Hamoen

  19 februari 2018

  Op vrijdag 16 februari 2018 heeft burgemeester Agnes Schaap een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Everdina Sinia-Hamoen (1937). Mevrouw Sinia-Hamoen is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Samen voor een sterke Veluwe!

  16 februari 2018

  Op 15 februari 2018 kwamen de Veluwse partners samen om officieel de Veluwse samenwerking te bekrachtigen. Met het tekenen van de Samenwerkingsovereenkomst Veluwe-op-1 is er een bestuur dat sturing geeft aan de Veluwse ambities: de VeluweAlliantie. Een unieke samenwerking met als uitgangspunt dat ondernemers, grondeigenaren, overheid en andere partijen op gelijkwaardige manier betrokken zijn.

 • Sterk Renkum dynamische vindplaats voor iedereen

  09 februari 2018

  Met een feestelijke en informatieve bijeenkomst in MFC Doelum is op donderdag 8 februari 2018 het nieuwe informatie- en communicatieplatform Sterk Renkum gelanceerd: een dynamische vindplaats van, voor en door iedereen uit de gemeente Renkum.

 • 28 statushouders ronden eerste deel inburgering af

  07 februari 2018

  Op maandag 5 februari 2018 werd in Doelum in Renkum een sportmiddag georganiseerd voor een groep van 28 statushouders. Deze statushouders zijn in 2017 in de gemeente Renkum komen wonen.

 • Statiegeldalliantie

  07 februari 2018

  Wij treden toe tot de zogenoemde Statiegeldalliantie. Het college van B&W heeft hiertoe het initiatief genomen. De Statiegeldalliantie pleit voor het invoeren van statiegeld op alle blikjes en plastic flessen, om zo zwerfafval tegen te gaan.

 • Onderzoek naar luchtmetingen in leefomgeving Renkum

  07 februari 2018

  Papierfabriek Parenco in Renkum heeft in de zomer van 2016 het productieproces uitgebreid door papierlijn 2 (PM2) na enige jaren stilstand weer in gebruik te nemen. Sinds deze verandering zijn er door de bewoners van Renkum onder andere geurklachten gemeld bij het omgevingsloket van de Provincie Gelderland.