300 nieuwe woningen en bestaande woningen duurzamer

In december 2022 zetten bestuurders van Vivare, de Renkumse huurdersvereniging en de gemeente Renkum hun handtekening onder de nieuwe prestatieafspraken voor de periode 2023-2024.

Tot tevredenheid van alle betrokken partijen: iedereen ziet dat er meer sociale huurwoningen moeten komen en dat de bestaande woningen duurzamer moeten. Die 2 speerpunten vatten de nieuwe afspraken goed samen. Met de verduurzaming van bestaande woningen is al gestart.

Flinke stappen gezet

Wethouder Wonen Daniëlle van Bentem is blij met de afspraken die er nu liggen: “Met name op het gebied van de verduurzaming, zien we dat er flinke stappen zijn en worden gezet. En dat zien we ook bij de woningbouwproductie. Dat is in deze tijd van woningnood en hoge energieprijzen echt heel belangrijk, dus daar zijn we allemaal blij mee.”

300 sociale huurwoningen erbij

Samen zetten de gemeente, Vivare en de huurdersvereniging in op de realisatie van 300 sociale huurwoningen in de periode tot 2030, waarvan er ongeveer 50 in de periode tot en met 2025 worden gerealiseerd. Vivare en de gemeente geven prioriteit aan deze opgave. 

Versnelde verduurzaming

Landelijk is al afgesproken dat sociale huurwoningen met energielabel E, F of G al uiterlijk in 2028 niet meer worden verhuurd (met uitzondering van monumenten en woningen die gesloopt of verkocht worden). Vivare is al gestart met de verduurzaming van woningen. In de eerste helft van 2023 worden de vervolgstappen gepresenteerd, over hoe en wanneer alle woningen met een laag label minimaal naar label D gaan vóór 2029. Ook op het gebied van energiearmoede-bestrijding werken Vivare en de gemeente nauw samen, door de inzet van energiecoaches en het zoeken naar kleine, snelle verbeteringen voor woningen, zoals radiatorfolie.