Voorbereiding opvang statushouders en vluchtelingen

Wij werken op dit moment aan het verzorgen van tijdelijke opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeente. Er is momenteel in het hele land een groot tekort aan opvanglocaties.

Dat komt onder andere door de verhoogde instroom van vluchtelingen, door bijvoorbeeld de evacuatie van Afghanen. Ook zitten veel statushouders – die dus een vergunning voor verblijf hebben - in asielzoekerscentra te wachten op permanente huisvesting ergens in het land. 

Verantwoordelijkheid

Samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) onderzoekt de gemeente een aantal locaties waar op korte termijn vluchtelingen en statushouders (tijdelijk) kunnen worden opgevangen. Burgemeester Agnes Schaap vindt dat ook een verantwoordelijkheid die de gemeente moet nemen. “We staan als mens, gemeente en als heel land voor een grote uitdaging om voldoende opvangplekken te realiseren. Ook al zijn wij een kleine gemeente, ik vind dat het onze verantwoordelijkheid is om te bekijken wat we voor deze mensen kunnen betekenen. Dat willen we als gemeente graag doen,” aldus de burgemeester.

Proces

Op dit moment is nog niet zeker of en waar de opvang kan plaatsvinden. Voordat daar meer informatie over gegeven kan worden, moet er overeenstemming zijn met de pandeigenaren. Daarmee zijn we nu in gesprek. Ook wil de gemeente omwonenden van die locaties informeren. Daarnaast zijn er eventuele planologische procedures die doorlopen moeten worden. De definitieve huisvesting van de vluchtelingen en statushouders wordt gezamenlijk opgepakt met de regio.