Extra aandacht op school na geweld

Politie, leerplicht en basisscholen in de regio West Veluwe Vallei waaronder ook de gemeente Renkum valt, gaan nog beter samenwerken. Ze bevestigingen in een convenant dat ze per 1 december 2020 deelnemen aan ‘Handle With Care’.

Dit initiatief heeft als doel kinderen die thuis te maken krijgen met huiselijk geweld, binnen 24 uur, op een laagdrempelige manier steun te bieden op school. 

Gemeente Wageningen was in 2018 als pilot al gestart met de nieuwe werkwijze ‘Handle With Care’. Nu gaan de gemeente Barneveld, Ede, Nijkerk, Renkum en Scherpenzeel van start, en sluiten alle 130 basisscholen zich aan bij deze werkwijze. Hiermee werkt de regio West Veluwe Vallei als eerste regio in Nederland met deze methode. Een mooi resultaat waarmee we in de toekomst veel kinderen beter kunnen ondersteunen als zij in aanraking zijn gekomen met geweld. “Het kind staat hiermee centraal, dat is waar we met elkaar voor staan” aldus Marinka Mulder, wethouder Jeugd van de gemeente Renkum.

Handle With Care

De Handle With Care werkwijze is simpel. Als de politie aan de deur komt vanwege huiselijk geweld in een gezin met kinderen wordt er voor de volgende schooldag een Handle with Care signaal naar leerplicht gestuurd. Dit signaal bevat alleen de naam en geboortedatum van het kind en het codewoord. 

Leerplicht stuurt dit signaal door naar de juiste school zodat de leerkracht voor het begin van de les weet dat deze leerling extra steun kan gebruiken. Deze steun kan, afhankelijk van de behoefte van een kind, bestaan uit wat extra aandacht, ruimte voor rust en bijvoorbeeld flexibiliteit met toetsen. 

Angst en stress

Kinderen die thuis geweld meemaken, hebben vaak last van angst en stress en voelen zich alleen met hun ervaringen. “We vinden het in onze regio ontzettend belangrijk om deze kinderen een veilige en rustige omgeving te bieden”, aldus Nadia van der Voorn, regionaal projectleider huiselijk geweld en kindermishandeling. We zijn erg blij dat de politie en de basisscholen hun medewerking aan deze werkwijze verlenen.

Veerkracht

Handle with Care is een initiatief van Augeo Foundation. Augeo-directeur Mariëlle Dekker: “Uit onderzoek blijkt dat snelle steun voor kinderen die huiselijk geweld meemaken cruciaal is. Veel kinderen krijgen posttraumatische stressklachten. School is voor deze kinderen een extra belangrijke, veilige plek. Als ze daar steun ervaren, kan dat hun veerkracht versterken en de schade van geweld helpen beperken.”

Handle with Care maakt deel uit van het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van VWS en het ministerie van Justitie en Veiligheid.