Presentatie conceptvisie Centrum Oosterbeek

In de afgelopen 2 maanden hebben we inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren gevraagd om mee te denken over een ruimtelijk-economische visie voor het centrum van Oosterbeek. Donderdagavond 12 december 2019 presenteren wij deze conceptvisie.

Waarom een ruimtelijk-economische visie?

In het centrum van Oosterbeek vinden allerlei ontwikkelingen plaats. Om een goede afweging te kunnen maken welke functies voor de verschillende locaties voor de toekomst het meest wenselijk zijn, maken we voor het hele centrum van Oosterbeek een visie. Hierbij kijken we niet alleen naar het belang van het centrum voor de inwoners van Oosterbeek (‘goed boodschappen doen in Oosterbeek’), maar we kijken ook vanuit recreatief oogpunt naar het centrumgebied van Oosterbeek (‘genieten in Oosterbeek’). 

Bijeenkomst

De input die we ontvangen hebben is zeer waardevol en goed bruikbaar voor de visie. Op donderdag 12 december presenteren wij de conceptvisie. Ook willen we een aantal keuzes met u bespreken om te komen tot een definitieve visie voor het centrum van Oosterbeek. Deze visie kan vervolgens gebruikt worden als toetsingskader voor mogelijk nieuwe ontwikkelingen.

  • Wanneer: donderdag 12 december 2019
  • Tijd: 19.00 uur
  • Waar: Raadzaal gemeentehuis, Generaal Urquhartlaan 4 in Oosterbeek