Start realisatie kunstgrasveld sportpark Wilhelmina

De start van de realisatie van een nieuw kunstgrasveld op sportpark Wilhelmina is 21 december 2018 officieel begonnen.

Beheerstichting Multifuncioneel Centrum Renkum, de stichting die ook Doelum beheert, heeft aannemersbedrijf Van Wijlen opdracht gegeven voor de realisatie van een kunstgrasveld. Als de weersomstandigheden de komende maanden ‘meewerken’ kunnen de voetbalverenigingen C.H.R.C, Redichem en R.V.W. vanaf medio maart 2019 gebruik maken van het nieuwe kunstgrasveld.

Jos Buijs, voorzitter Beheerstichting Multifuncioneel Centrum Renkum: “Het bestuur van Doelum heeft met veel plezier een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het kunstgrasveld op het Wilhelminapark. Het is een geweldige samenwerking! Als je de krachten bundelt is er veel mogelijk. Wij zien uit naar verdere samenwerking met de verenigingen die gebruik maken van het Wilhelminapark.”

Kwaliteitsimpuls voor het sportpark

De realisatie van een kunstgrasveld is een lang gekoesterde wens van de voetbalverenigingen die gebruik maken van het sportpark. Het gezamenlijke trainingsveld was mede door het intensieve gebruik regelmatig slecht bespeelbaar. Op de plaats van het trainingsveld wordt het nieuwe kunstgrasveld aangelegd waarop straks wedstrijden worden gespeeld en getraind kan worden.

De kwaliteitsimpuls voor het sportpark werd mogelijk nadat de gemeenteraad van Renkum in februari 2018 besloot om budget beschikbaar te stellen voor realisatie van het kunstgrasveld. Sindsdien zijn vertegenwoordigers van de 3 voetbalverenigingen in een stuurgroep bezig geweest met de voorbereidingen om tot daadwerkelijke realisatie te komen.

Koen Beenen, interim voorzitter Redichem, namens Stuurgroep CHRC/Redichem/RVW: “Na vele jaren van overleg over een duurzaam en kwalitatief beter sportpark Wilhelmina, wordt de eerste concrete stap gezet in de vorm van de aanleg van het kunstgrasveld. Goed nieuws voor de 1100 voetballers uit Heelsum en Renkum, van pupil tot veteraan, die de afgelopen jaren regelmatig niet konden trainen en spelen omdat velden onbespeelbaar waren. Wij als verenigingen zijn er heel erg blij mee! Wij zijn ook zeer tevreden over de afgelopen maanden waarin door alle partijen doelgericht is samengewerkt om tot realisatie van dit kunstgrasveld te komen.”

Intentieovereenkomst

Met Doelum is er een partner gevonden die bereid is om opdrachtgever te zijn voor de realisatie van het kunstgrasveld. De aanleg van het kunstgrasveld is onderdeel van een intentieovereenkomst die de gemeente, Doelum en de voetbalverenigingen C.H.R.C, Redichem en R.V.W. onlangs met elkaar hebben gesloten. In deze intentieovereenkomst is vastgelegd dat partijen na realisatie van het kunstgrasveld met elkaar in overleg treden om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst waarbij het beheer, onderhoud en exploitatie van het sportpark aan Doelum wordt overgedragen.

Wethouder Marinka Mulder: "Wat fijn dat het nu zo ver is! De aanleg van het kunstgrasveld is een belangrijke eerste stap naar een toekomstbestendig sportpark Wilhelmina. Ik heb veel waardering voor de rol van Doelum in de samenwerking en de enorme inzet van de stuurgroep. Er is afgelopen periode intensief, maar zeer constructief en positief samengewerkt om de realisatie van het kunstgrasveld mogelijk te maken.”