Woningbouw op De Hes een stap dichterbij

De gemeenteraad spreekt zich in het najaar 2023 uit over het stedenbouwkundig plan van De Hes. De Hes ligt op de grens van de gemeenten Arnhem en Renkum, waarbij 1 derde in Arnhem en 2 derde op Renkums grondgebied ligt.

Het is de voormalige kantoorlocatie van de KEMA en nu eigendom van ontwikkelaar Amvest. Het college van burgemeester en wethouders heeft 8 augustus 2023 besloten het stedenbouwkundig plan naar de raad te sturen, die het vervolgens kan vaststellen.

Samenwerking met Arnhem

Verantwoordelijk wethouder Joa Maouche: “We willen dat straks mensen geen verschil ervaren tussen het Arnhemse en Renkumse grondgebied. Het moet als 1 gebied voelen. Dat brengt uitdagingen met zich mee, dat kun je je wel voorstellen. Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van afval en het aanleggen, beheren en onderhouden van de openbare ruimte. We hebben goed overleg met Arnhem, dus we zijn er van overtuigd dat dat ook gaat lukken.”

Veel betaalbare woningen

Wij willen voor 2030 zeker 900 nieuwe woningen realiseren. De ontwikkeling van de Hes levert met 280 woningen een belangrijke bijdrage aan deze ambitie. Aan de Arnhemse zijde staan nog eens 120 woningen op de planning. De helft van de woningen op de Hes, in zowel het Arnhemse als Renkumse deel, valt in de betaalbare categorie (tot € 355.000,-). Dat gaat dus om 200 betaalbare woningen, waarvan er 140 in Renkum staan. 70 van die 140 zijn zelfs ‘sociaal’, wat betekent dat ze gemiddeld minder dan € 250.000,- kosten of bestemd zijn voor sociale huur.

Naast wonen is er ook ruimte voor werken. In een deel van de woningen kunnen werk- of atelierruimtes komen. De begane grond van de 2 geplande appartementengebouwen is gereserveerd voor nog nader te bepalen werkfuncties.

Een natuurinclusieve en klimaatadaptieve wijk

De nieuwe wijk ligt in een groen en parkachtig gebied. En dat moet zo blijven voelen, zegt Maouche. “Er zijn hier prachtige kansen voor natuurinclusieve en klimaatadaptieve ontwikkelingen. Dat zijn mooie woorden, maar dat is ook echt mooi. We kunnen vanaf het begin rekening houden met veel groen in de wijk en het zo vormgeven dat we de gevolgen van klimaatverandering kunnen opvangen. Niet alleen in en rond de woningen, maar ook in de infrastructuur en de openbare ruimte.”

Proces

Het stedenbouwkundig plan, waar de gemeenteraad zich in het najaar 2023 over buigt, is 1 van de stappen in de realisatie van deze nieuwe wijk. Als de raad instemt met het stedenbouwkundig plan, dan zijn daarmee de kaders voor het bestemmingsplan bekend. Dat kan dan verder uitgewerkt worden, net als de woningen en de openbare ruimte. Als de raad volgende maand instemt met het stedenbouwkundig plan, hoopt ontwikkelaar Amvest eind 2023 het bestemmingsplan klaar te hebben voor inzage. Als alles goed verloopt, start de bouw begin 2025.