Augustus 2022

 • Grote opgaven aanpakken in moeilijke tijden: in de perspectiefnota staat hoe

  31 augustus 2022

  In mei 2022 stelde het nieuwe college van de gemeente Renkum de plannen voor de komende periode vast in een perspectief: ‘Renkum in Bloei’. Daarin staan 10 focuspunten voor het beleid van de komende tijd en een vergezicht. In week 35 is de bijbehorende Perspectiefnota afgerond. Daarin zijn de focuspunten uitgewerkt met een prioritering, fasering en een financiële vertaling. In het najaar van 2022 debatteert de gemeenteraad over de perspectiefnota.

 • 2 september: opening ‘Klimaatkeet’

  31 augustus 2022

  Vrijdag 2 september om 13.00 uur openen wethouder Joa Maouche uit Renkum en wethouder Erik-Jan Bijleveld uit Wageningen de 'Klimaatkeet’. De Klimaatkeet is een samenwerking tussen gemeente Renkum en gemeente Wageningen. Het is een mobiel loket, dat is bedoeld om inwoners van Renkum en Wageningen te ondersteunen bij het tegengaan van onder andere verdroging van hun tuinen.

 • Kindpakket

  Kinderen en jongeren in onze gemeente moeten kunnen sporten, studeren en plezier maken. Toch is dat soms moeilijk. Bijvoorbeeld als er thuis weinig geld is. Daarom is er het Kindpakket. Dit is pakket met allerlei voorzieningen voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een inkomen van 120% van de bijstandsnorm en voor gezinnen die hulp krijgen bij schulden.