Voorkom wegslepen fiets bij grindgat

Bent u van plan naar het grindgat in Oosterbeek te gaan? Parkeer uw (brom)fiets of scooter dan in de daarvoor bestemde stallingen. Hiermee houd je de weg vrij voor hulpdiensten en voorkomt u dat uw fiets wordt weggehaald.

Is uw fiets weg? Verkeerd geparkeerde fietsen gaan naar de gemeentewerf in Heelsum (Veentjesbrug 2). Daar kunt u, na het maken van een afspraak en tegen betaling van € 60, -, uw fiets weer ophalen.

Maken afspraak en betalen € 60,-

Voor het maken van een afspraak voor het ophalen van uw fiets belt u (026) 33 48 111 en vraag naar een medewerker van team Handhaving. Het bedrag van € 60,- moet u voor het ophalen van de fiets hebben betaald. Het bedrag maakt u over naar IBAN: NL02BNGH0285007076. In de omschrijving zet u: 602002 / 80015 ophalen fiets. 

Als u uw fiets komt ophalen moet u een afschrift van betaling, een geldig legitimatiebewijs en bijbehorende sleutels van het slot/sloten meenemen. Het plegen van valsheid in geschrifte is strafbaar. 

Snor-/scooters

Ook snor-/scooters moeten in de stalling worden gezet. Bij het constateren dat deze buiten de stalling staat, maken wij een foto van het kenteken. De kentekenhouder krijgt een uitnodiging voor een gesprek op het gemeentehuis.