Spooronderdoorgang bij Wolfheze stap dichterbij

Een belangrijke stap naar de realisatie van de spooronderdoorgang in Wolfheze is gezet. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, gemeente Renkum en ProRail hebben overeenstemming bereikt over hoe de spooronderdoorgang in de Wolfhezerweg er op hoofdlijnen uit komt te zien en de financiering hiervan.

Met de aanleg van de onderdoorgang onder het spoor verdwijnt de laatste grote Gelderse overweg op het traject Schiphol/Amsterdam – Utrecht – Arnhem – Nijmegen/ Duitsland. Het zorgt ervoor dat er voor de weggebruikers én het treinverkeer een veilige situatie ontstaat en de barrière van de overweg verdwijnt.

Verbetering veiligheid en doorstroming

De spooronderdoorgang verbetert de veiligheid en doorstroming van spoor- en wegverkeer. Door deze tunnel worden Wolfheze-Noord en -Zuid beter met elkaar verbonden, omdat er geen wachttijden meer zijn voor de spoorbomen. Met de extra treinen die in de toekomst op het traject verwacht worden, zouden de wachttijden bij het behouden van de spoorwegovergang alleen maar toenemen.  

Bij de bouw van de spooronderdoorgang wordt ook de toegankelijkheid van de perrons aangepakt, zodat het station straks ook voor mindervaliden goed bereikbaar is. Ook het spoor wordt aangepast. Het meest noordelijke spoor en alle wissels verdwijnen. Daardoor staan de huizen in Wolfheze-Noord straks verder van het spoor af. Door het verdwijnen van de spoorwegovergang en het weghalen van wissels kunnen er in de toekomst meer en snellere treinen rijden. Ook de internationale treinen (ICE) van en naar Duitsland profiteren hiervan.

Dorothé Wennekendonk, regiodirecteur Noord-Oost bij ProRail: “We zijn blij dat deze overweg in Wolfheze verdwijnt. Voor 2040 willen we het merendeel van de beveiligde overwegen opheffen. Deze overweg in Wolfheze is druk en vormt daarmee een risico op een druk traject. Het verdwijnen van overwegen zorgt ervoor dat we het groeiende trein- en wegverkeer veilig kunnen laten rijden.” 

Extra tijdelijke maatregelen worden onderzocht

De realisatie van de spoorwegonderdoorgang kost tijd. In 2020 zijn tijdelijke maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. Naar aanleiding van het verdrietige ongeluk op 23 juli 2021 waarbij een inwoner van Wolfheze in botsing kwam met een trein en aan zijn verwondingen overleed, wordt door ProRail onderzocht of extra tijdelijke maatregelen mogelijk zijn. Dit gaat in goed overleg met de gemeente en inwoners van Wolfheze, zoals de bewoners van Het Schild, woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden. De verwachting is dat hier in september 2021 meer duidelijk over wordt. 

Overwegen opheffen

ProRail werkt voortdurend aan het veiliger maken van overwegen, onder het motto: de veiligste overweg is geen overweg. Voor het opheffen van de overweg in Wolfheze wordt een bijdrage gedaan vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overheden (LVO) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van 16 miljoen euro. Daarnaast dragen provincie Gelderland en de gemeente Renkum 11,7 en 3 miljoen euro bij. Naar verwachting ondertekenen alle partijen in het najaar van 2021 een bestuursovereenkomst.

Overleg met inwoners

Vanaf oktober 2021 wordt samen met de inwoners van Wolfheze het conceptontwerp omgezet in een definitief ontwerp. Ook worden dan voorbereidende werkzaamheden gestart voor het verleggen van kabels en leidingen. Omwonenden worden hierover geïnformeerd. De werkzaamheden aan de spooronderdoorgang staan gepland voor 2024-2025. Voorbereidende werkzaamheden kunnen in 2023 starten, zoals verleggen van kabels en leidingen. Waar het mogelijk is, proberen partijen dit proces te versnellen.