Overhangend groen

Iedereen wil graag wonen in een groene woonomgeving. Helaas kunnen, struiken, hagen en andere beplanting in onze gemeente ook overlast veroorzaken, zoals op voetpaden, fietspaden en wegen.

Mensen met een rollator of kinderwagen kunnen dan niet goed lopen op het voetpad, omdat takken of struiken over de erfgrens hangen. En soms wordt het zicht van automobilisten belemmerd door het overhangend groen, waardoor er een verkeersonveilige situatie kan ontstaan. 

Wat doet de gemeente wel en wat niet?

Regelmatig ontvangen wij meldingen, dat inwoners overlast ervaren van overhangend groen. Beplanting die de gemeente in de openbare ruimte heeft gepland, houden we zelf bij. Maar soms wordt de overlast veroorzaakt door bomen, struiken of hagen van bewoners. Deze bewoners moeten zelf het overhangend groen bijhouden. Ons team van Handhaving en Toezicht helpt daarbij, door afspraken met inwoners te maken en een hercontrole in te plannen.

Houd dus uw eigen beplanting goed in de gaten en snoei op tijd. Zo zorgen we samen voor een fijne leefomgeving voor iedereen.