14 augustus: opening Pumptrack bij MFC Doelum

Zaterdag 14 augustus 2021 wordt de nieuwe pumptrack bij het MFC Doelum in Renkum geopend. Een pumptrack is een parcours met hobbels en bochten die elkaar ritmisch opvolgen en waar de sporters door ‘te pumpen’ snelheid maken. Het parcours is geschikt voor BMX’ en, mountainbikes, steps, skeelers en skateboards.

Het plan voor de pumptrack werd door initiatiefnemer Eric Kuijt samen met MFC Doelum, de jeugd, het Sport- en Beweegteam en de gemeente uitgewerkt. De opening met wethouder Marinka Mulder en kinderburgmeester Aline Huijgen start om 11.00 uur. Hierbij is alleen pers aanwezig, omdat de coronamaatregelen helaas geen publiek toestaan. Wel zijn er clinics van Boost PumpTracks voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Aanmelden kan via de website van het sport- en beweegteam. Vanaf 13.30 uur is de pumptrack voor iedereen iedere dag toegankelijk van 8.00 tot 22.00 uur.  

Inclusief

De pumptrack is aangelegd met verbrede bochten en startplateau zodat ook rolstoelers van de pumptrack gebruik kunnen maken. In onze gemeente willen we dat iedereen mee kan doen.

Spelen en bewegen

Wij vinden het belangrijk om kinderen en jongeren meer te laten spelen en bewegen. Bewezen is dat een omgeving die uitnodigt om te spelen en bewegen een belangrijke bijdrage levert aan dit doel. De nieuwe pumptrackbaan zorgt voor meer speelmogelijkheden, meer ontmoeting en draagt bij aan meer beweging en daarmee aan de gezondheid van onze inwoners. De pumptrack kan worden gebruikt door alle leeftijdsgroepen en is afgestemd op gebruik door kinderen, jongeren én volwassenen. Draagvlak voor het realiseren van de pumptrack blijktonder andere uit contacten met jongeren, contacten van de kinderburgemeester, eerdere initiatiefnemers voor een fietscrossbaan en positieve reacties op de perspublicaties over de pumptrack. 

Een klankbordgroep van direct omwonenden van het MFC Doelum heeft meegedacht over de invulling van de (groene) omgeving. De bouw voor de pumptrack is mogelijk dankzij bijdragen van de provincie Gelderland, de gemeente Renkum, het Papendalfonds, het Lokaal Sportakkoord gemeente Renkum en fondsenacties. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de pumptrack in Renkum staat op www.pumptrackrenkum.nl. Deze website wordt beheerd door de initiatiefnemer Eric Kuijt.