Monumentale status voor voormalig postkantoor Oosterbeek

Het college van burgemeester en wethouders heeft 27 augustus 2019 besloten het voormalig postkantoor aan het Plein 1946 in Oosterbeek de gemeentelijke monumentale status te geven.

Op 15 juli 2019 heeft een gezamenlijke schouw plaatsgevonden met de huidige eigenaar van het postkantoor, Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de gemeente. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert om het voormalige postkantoor aan het Plein 1946 aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument.

Aanleiding

De eigenaar van het voormalige postkantoor op Plein 1946 in Oosterbeek heeft plannen om het gebouw te slopen en in plaats daarvan een nieuw gebouw te realiseren. Het college hecht veel waarde aan de inspraak bij ruimtelijke plannen en daarom is de eigenaar gevraagd eerst met belanghebbenden en belangstellenden te communiceren over zijn plannen. Dat heeft geleid tot 3 inspraakavonden waarvan er 1 samen met het Dorpsplatform is georganiseerd. Een veel gehoorde vraag tijdens de inspraakavonden was of het voormalige Postkantoor geen monumentale status zou moeten hebben. In 2010 oordeelde de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit nog dat het gebouw niet de status van monument waard was. Vanwege de vele vragen in de huidige procedure heeft het college de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gevraagd om bijna 10 jaar later nogmaals naar de monumentwaardigheid van het pand te kijken.  

Beoordeling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie is van mening dat het voormalige postkantoor een voor de gemeente Renkum zeldzaam voorbeeld is van een postkantoor uit de wederopbouwperiode. Het is een unicum voor de gemeente Renkum en het is nog 1 van de weinige nog resterende voormalige postkantoren uit de wederopbouwjaren in Gelderland. Bij een beoordeling aan de hand van het vastgestelde puntenstelsel komt de Commissie uit op een waardering van 17 punten. Dit is hoger dan het benodigde puntenaantal van 16. Het college ziet geen redenen om af te wijken van deze objectieve beoordeling. Het besluit van het college heeft uiteraard gevolgen voor de verdere planontwikkeling. Wij treden hierover in overleg met de eigenaar van het pand.