Verbetering fietspaden

In 2018 gaan wij verder met het verbeteren van een aantal fietsvoorzieningen. Zo staan het Wijde Veldpad, de Doorwerthse Heide, de fietsverbinding tussen de Spechtlaan en Italiaanseweg en de fietsverbindingen tussen de Kerklaan en de Kneppelhoutweg op de planning voor onderhoud.

Ook kijken we hoe we deze fietsvoorzieningen kunnen verbeteren en aantrekkelijker maken. De uitvoering staat gepland voor het najaar van 2018 en zal waarschijnlijk doorgaan tot in 2019.

Wat is al verbeterd?

In 2017 is met subsidie van de provincie Gelderland gestart met de verbetering van een aantal fietsverbindingen.

Oversteken bij Mariëndaal

Zo is voor de gevaarlijke oversteek voor fietsers van de Utrechtseweg bij de Mariënbergweg in Oosterbeek een alternatief gecreëerd. Fietsers die vanuit Arnhem richting Oosterbeek laag fietsen, kunnen nu bij Marïendaal oversteken. Via het tweerichtingsfietspad aan de zuidzijde van de Utrechtseweg kunnen de fietsers bij de Mariënbergweg Oosterbeek laag in fietsen.

Fietsstraat

Ook is in 2017 gestart met de herinrichting van de Klingelbeekseweg en de Benedendorpsweg in Oosterbeek tot aan de Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg tot fietsstraat. Deze is op 18 april 2018 officieel geopend.