Maatregelen fietsstraat Benedendorpsweg/Klingelbeekseweg

De Benedendorpsweg en Klingelbeekseweg in Oosterbeek zijn onderdeel van de snelfietsroute Arnhem-Wageningen. Daarom worden deze 2 wegen heringericht tot fietsstraat. Dat gebeurt op het stuk tussen de Klingelbeekseweg en Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg.

Melding verkeersbesluiten

Voor de herinrichting zijn 3 verkeersbesluiten genomen. Een aantal mensen heeft hiertegen zienswijzen ingediend. Die hebben niet geleid tot een inhoudelijke wijziging. Het college van burgemeester en wethouders van Renkum heeft deze 3 verkeersbesluiten officieel gepubliceerd in de Staatscourant op 1 augustus 2017:

  • Nr. VKB17-06: het instellen van voorrangskruispunten op de Benedendorpsweg tussen de Klingelbeekseweg en de Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg in Oosterbeek, ten behoeve van de snelfietsroute
  • Nr. VKB17-07: het verlagen van de snelheidslimiet op de Klingelbeekseweg in Oosterbeek naar 30 kilometer per uur
  • Nr. VKB17-09: het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen vanwege wegwerkzaamheden aan de Benedendorpsweg tussen de Klingelbeekseweg en de Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg in Oosterbeek

U kunt deze verkeersbesluiten inzien op www.officielebekendmakingen.nl of in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen vanaf de publicatiedatum gedurende 6 weken nog beroep instellen tegen deze 3 verkeersbesluiten.

Besluit over eenrichtingsverkeer volgt nog

We willen zo min mogelijk gemotoriseerd verkeer op de fietsstraat (behalve bestemmingsverkeer). Om dat te bereiken, is ook nog een aanvullende verkeersmaatregel nodig. Er is daarom een voorgenomen besluit genomen, namelijk om op 2 locaties op de Benedendorpsweg eenrichtingsverkeer in te stellen. Veel belanghebbenden hebben een zienswijze ingediend op dit ontwerp-verkeersbesluit. Daar willen we zorgvuldig naar kijken. Daarom, en vanwege de vakantieperiode, duurt het iets langer voordat we een definitief besluit nemen over de aanvullende maatregelen. Wij streven ernaar om dit uiterlijk begin oktober 2017 te doen.

Toelichting

We willen de werkzaamheden zo min mogelijk vertragen. De herinrichting tot fietsstraat kan ook uitgevoerd worden zonder dat er een besluit is genomen over de aanvullende verkeersmaatregel. Daarom koppelen we de besluitvorming daarover los van de overige 3 ontwerp-verkeersbesluiten hierover.