Minder papierafval en van jongs af aan afval scheiden

De gemeenteraad heeft woensdag 29 maart 2023 de ‘Afvalstoffenverordening 2023’ vastgesteld. Met de nieuwe afvalstoffenverordening voeren we ook de ja-sticker in voor op brievenbussen. Daarnaast is er een nieuwe regeling om herbruikbare grondstoffen (pmd, oud papier en gft+e) op te halen bij scholen en maatschappelijke organisaties.

Geen afval maar grondstof

Wethouder Joa Maouche vertelt over de nieuwe verordening: “Er is de laatste jaren een verandering in hoe we met afval omgaan. We zien het niet meer als afval, maar eerder als grondstoffen. We willen duurzamer omgaan met natuurlijke bronnen door voorwerpen langer en vaker te gebruiken. En ook door grondstoffen te hergebruiken. Deze nieuwe kijk op afval maakt het nodig dat het de afvalstoffenverordening wordt aangepast. Dit geeft de gemeente meer mogelijkheden om duurzaam met grondstoffen om te gaan en dit ook te stimuleren onder inwoners.”

Afval scheiden is de norm

In de afvalstoffenverordening staat wat de regels zijn voor huishoudelijk afval in de gemeente. Zo staat er bijvoorbeeld in hoe inwoners afval kunnen scheiden. Ook is er aandacht voor handhaving en het voorkomen van zwerfafval. Nieuw in de verordening is de mogelijkheid om herbruikbare grondstoffen op te halen bij scholen en maatschappelijke organisaties. Zo krijgen kinderen van jongs af aan mee dat afval scheiden de norm is.

Ja-sticker voor minder papier

Per 1 juli 2023 wordt de ja-sticker ingevoerd in onze gemeente. Dat betekent dat u als inwoner vanaf 1 juli 2023 niet langer ongeadresseerd reclamedrukwerk in de brievenbus ontvangt, tenzij u een ja-sticker of ja-ja-sticker heeft opgeplakt. Voordat deze regeling ingaat, krijgt u bij de folders een ja-sticker. Deze kunt u voor 1 juli op de brievenbus plakken. U hoeft nu dus nog niks te doen. Vanaf de zomer is de gratis ja-sticker ook verkrijgbaar bij het gemeentehuis. 

Huis-aan-huis-bladen, met daarin het gemeentenieuws, worden wel bezorgd. Ontvangt u liever ook geen huis-aan-huisbladen? Haal dan een gratis nee-nee-sticker in het gemeentehuis. Met deze maatregel willen we papierverspilling tegengaan.