Toespraak 4 mei: Vrijheid in verbondenheid

Toespraak van burgemeester Agnes Schaap uitgesproken tijdens de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei 2022 in Oosterbeek.

Dames en heren, jongens en meisjes, 

Opnieuw is het 4 mei. Samen stonden we twee minuten stil. Hier in Oosterbeek staan we stil bij de vreselijke gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. En herdenken we op deze dag van Nationale Herdenking allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.   

De oorlog in Oekraïne laat zien dat we onze vrijheid in Nederland moeten koesteren. Hoe frustrerend is het dat oorlog niet naar de geschiedenisboeken is verbannen, maar dat er machthebbers blijven die oorlog voeren. Ondanks de vreselijke herinneringen aan al dat eerdere leed.  Conflicten over macht, landsgrenzen of politieke denkbeelden zijn op verschillende plekken in de wereld nog steeds actueel. Soms gaat het om een burgeroorlog, dan weer om een bezetting door een buurland. De vraag bekruipt je, is er nog hoop?

Toch wel. Mensen staan tijdens oorlog en crisis spontaan op en steken een helpende hand uit. Dat zie ik ook terug in onze gemeente, tijdens de coronapandemie en ook nu we vluchtelingen opvangen uit Oekraïne. 

In onze gemeente, waar uit onze dorpen en omgeving ruim 75 jaar geleden mensen moesten vluchten voor hun leven, helpen inwoners nu door vluchtelingen in huis op te vangen. Of door geld te geven of spullen. Door het geven van aandacht en liefde. Dat is hartverwarmend. Dan zie je dat de mens heel veel goeds in zich heeft. Dat maakt veel positieve energie los. En dat geeft hoop.

Maar we moeten ook lessen trekken. Grote gebeurtenissen zoals oorlog en corona hebben ook juist maatschappelijke problemen en tegenstellingen aan de oppervlakte gebracht, en getoond dat onze vrijheden soms haaks op elkaar lijken te staan. Persoonlijke belangen en het algemeen belang lijken niet altijd verenigbaar. En het feit dat we weer bij elkaar mogen komen, betekent niet automatisch dat we ons ook verbonden voelen. Daarin is nog een weg te gaan. 

Het thema van 4 en 5 mei is dit jaar “Vrijheid in Verbondenheid”. Laten we vooral de verbondenheid met elkaar blijven zoeken. Schouder aan schouder gaan staan om onze vrijheid te bewaken en te koesteren. Elkaar niet uit het oog verliezen maar de verbinding en het gesprek blijven aangaan. Juist nu.

Dank u wel. 

Burgemeester Agnes Schaap