3 partijen in formatie in Renkum, hele raad levert inbreng

Met een openbare duidingsbijeenkomst op 23 maart 2022 heeft de gemeenteraad van Renkum een eerste stap gezet in het formatieproces om te komen tot een nieuw college. GemeenteBelangen (GB) heeft in deze eerste fase het voortouw genomen onder begeleiding van informateur Eppie Klein.

3 partijen in college

De informateur heeft de afgelopen tijd verschillende gesprekken gevoerd met alle fracties en geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is om een sterk college te vormen met de fracties GemeenteBelangen, GroenLinks en PvdA. Inmiddels heeft de voltallige fractie van GB ingestemd met het advies van de informateur om met deze partijen verder in gesprek te gaan als basis voor een nieuw te vormen college. “GB geeft aan dat met deze stap ook wordt recht gedaan aan de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022. Mede op basis van mijn advies heeft GB er het volste vertrouwen in, met deze partijen te kunnen komen tot een mooie samenwerking”, aldus informateur Klein.  

Raadsbrede samenwerking

Tegelijkertijd is de ambitie om te komen tot een raadsbrede samenwerking springlevend. “GB, GroenLinks en PvdA nodigen graag alle partijen uit om samen te werken aan een strategische agenda waar we als gemeenteraad de komende 4 jaar aan gaan werken.” 

Planning vervolgstappen

Het vooruitzicht is dat begin week 15 de verkennende fase formeel wordt afgerond met een toelichting van de informateur. Op maandag 11 april 2022 wordt hiervoor een openbare raadsbijeenkomst georganiseerd. De informateur brengt verslag uit van de eerste fase en licht advies toe. 

Vervolgens wordt de 1e stap gezet in de volgende fase van de formatie. Deze fase start op dinsdag 12 april 2022 met een perspectiefbijeenkomst voor de gemeenteraad. In deze bijeenkomst krijgen alle raadsfracties de gelegenheid om onderwerpen aan te dragen die volgens hen raadsbreed opgepakt kunnen worden. “Op deze manier beperken we de formatie niet tot de beoogde collegepartijen. De inbreng van alle partijen is waardevol om een breed gedragen akkoord op te stellen, al zal niet aan ieders wensen kunnen worden voldaan. Deze stap is voor Renkum vernieuwend.”, stelt Klein. 

Na 12 april nodigt de formateur de betreffende partijen uit voor de verdere onderhandelingen. Naar verwachting wordt het resultaat daarvan na de meivakantie gedeeld met de gehele gemeenteraad.