Commissievergadering op 13 en 14 april

Op dinsdag 13 en woensdag 14 april 2021 zijn er raadscommissievergaderingen. In verband met de coronamaatregelen zijn de vergaderingen digitaal.

De commissievergaderingen starten om 20.00 uur en zijn live te volgen via raad.renkum.nl.

Agenda dinsdag 13 april 2021

Op de agenda staat onder andere: 

  • Burgerspreekrecht
  • Prestatieafspraken met Vivare en de RHV 2021
  • Jaaroverzicht sluitende aanpak personen met verward gedrag

Agenda woensdag 14 april 2021

Op de agenda staat onder andere: 

  • Burgerspreekrecht
  • Presentatie Provincie Gelderland mbt financieel toezicht
  • Coördinatiebesluit GroeneWaarden

De uitgebreide agenda's vindt u op raad.renkum.nl.

Inspreken

Wilt u inspreken over een geagendeerd onderwerp, neemt u dan contact op met griffie@renkum.nl of bel (026) 33 48 111. Vermeld in uw e-mail uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarover u wilt inspreken. De griffie bespreekt dan met u de mogelijkheden. Uiteraard volgen we hierbij de maatregelen. Kijk voor meer informatie op www.renkum.nl/spreekrecht.