Taken onder de loep voor toekomstbestendige organisatie

Om in de toekomst aan te blijven sluiten bij de behoeften van de samenleving en een robuuste organisatie te zijn, neemt gemeente Renkum de huidige werkwijze onder de loep. Ook de financiële situatie vraagt om een andere aanpak. Voor het jaar 2020 moet er een bedrag van circa € 5 miljoen bespaard worden.

Wethouder Marinka Mulder: “Dit betekent dat het huis op orde moet en dat we terug naar de basis gaan. 5 miljoen euro is voor de gemeente Renkum een hoop geld en heeft gevolgen voor inwoners en de partijen waar we mee samenwerken. We willen een stabiele en robuuste organisatie zijn én beter aan kunnen sluiten op vragen uit de Renkumse samenleving en nieuwe taken vanuit het Rijk. Daarom maken we nu de keuzes die belangrijk zijn voor de toekomst.”

Vanaf maart 2019 zijn medewerkers gezamenlijk een proces aangegaan om de gemeentelijke taken en activiteiten onder de loep nemen. Op dit moment worden 9 gemeentelijke activiteiten opnieuw tegen het licht gehouden: Educatie, Werk & inkomen, Wmo, Wonen, Integraal beheer van de openbare ruimte, Sport & bewegen, Jeugd, Ontwikkeling & inrichting van de ruimte, en Toerisme, kunst & cultuur. De voorstellen zijn met externe deskundigen en gemeenteraadsleden gedeeld tijdens verschillende bijeenkomsten. De input die hieruit voorkomt, wordt meegenomen in de uiteindelijke plannen. Deze voorstellen worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en vervolgens opgenomen in de Perspectiefnota die in juni 2019 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Actualisatie Perspectiefnota

In 2018 is de Perspectiefnota 2018-2022 opgesteld, waarin op hoofdlijnen richting is gegeven aan het beleid en de begroting. Omdat de koers nu wordt bijgesteld, wordt ook de Perspectiefnota geactualiseerd, dit vormt dan ook direct de basis voor de Begroting, die in november 2019 wordt vastgesteld. In dit stadium van het traject naar de Perspectiefnota richt de organisatie zich nu op de 9 activiteiten, maar daarna gaat de organisatie aan de slag met de nog resterende activiteiten. De uitkomsten wordt verwerkt in de Begroting 2020.