Militaire oefeningen

Op donderdag 18 april van 23.59 uur tot en met vrijdag 19 april 8.00 uur oefenen militairen van de Koninklijke Militaire School Luchtmobiele Brigade in onze gemeente.

Het oefengebied bevindt zich (alleen op paden) in de gemeente Arnhem, Ede en Renkum. Het gaat hierbij om een eindmars.

Meer informatie

De landmacht doet er alles aan om overlast tot een minimum te beperken. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via (026) 33 48 111.

Training helikopters luchtmacht in laagvlieggebied

De komende weken (april, mei 2019) trainen helikopters en crews van het Defensie Helikopter Commando van de Koninklijke Luchtmacht in en boven het laagvlieggebied Veluwe/Randmeren.

Dit kan zijn voor eigen training om vaardigheden zoals laagvliegen en vliegen bij duisternis op peil te houden of ter ondersteuning van oefeningen door eenheden van de Koninklijke Landmacht en/of de Koninklijke Marechaussee. In de week van 15 apri 2019 trainen de helikopters rondom Arnhem en ’t Harde onder andere samen met landmachteenheden het verplaatsen van grondtroepen en het vliegen met ladingen.

Meer informatie

Op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen vindt u meer informatie over vliegbewegingen en oefeningen. Ervaart u overlast? Meld dit dan via het online klachtenformulier op www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast.