Nieuwe duurzaamheidslening

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 april 2019 ingestemd met de verordening ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland, gemeente Renkum’. In deze verordening staan de regels voor de nieuwe duurzaamheidslening. De gemeenteraad vergadert op woensdag 29 mei 2019 over de verordening. Als de gemeenteraad de nieuwe verordening vaststelt, treedt de lening op 30 mei 2019 in werking.

Woningeigenaren maken veel gebruik van de duurzaamheidslening. Wij willen deze lening vernieuwen en verbreden en zoeken hiervoor de samenwerking met de provincie. Provincie Gelderland wil samen met de Gelderse gemeenten en de Stichting stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn) een aantrekkelijke lening aanbieden aan particulieren woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen en toekomstbestendig maken. De provincie stelt 50% van de lening beschikbaar waardoor we 2 keer zoveel aanvragen kunnen behandelen.

Waarvoor een lening?

De ‘Toekomstbestendig wonen lening’ kunt u voor meerdere doeleinden inzetten. Bijvoorbeeld om het energieverbruik van uw particuliere woning te verminderen. Maar ook om de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie te stimuleren. Daarnaast kunt u het ook gebruiken voor de sanering van asbestdaken en om uw woning levensloopbestendig te maken.

Nieuw is dat de lening nu ook voor mensen beschikbaar is die onvoldoende inkomen hebben om consumptief of hypothecair te kunnen lenen of hiervoor te oud zijn.

Wethouder Verstand (wonen): “Verduurzaming zit de woningeigenaren in onze gemeente tussen de oren. En ze willen graag blijven wonen in onze mooie gemeente. De huidige regeling is een groot succes maar kan beter. Ik verwacht met de nieuwe brede lening voor woningverbetering de komende tijd dan ook nog veel meer aanvragen”. 

Wethouder Maouche (duurzaamheid):  “Met het bieden van een laagdrempelige leenmogelijkheid faciliteren we onze inwoners bij het verduurzamen van woningen. Hier werken we samen met inwoners, bedrijven en instellingen aan via de Renkumse klimaattafels.” 

Wat gaat er veranderen?

Op dit moment hebben wij meerdere stimuleringsleningen, namelijk de Duurzaamheidslening voor particuliere woningeigenaren, de Blijverslening en de stimuleringslening Verenigingen van Eigenaars woongebouwverbetering. De Duurzaamheidslening en Blijverslening worden stopgezet en vervangen we door de nieuwe lening. Verenigingen van Eigenaars kunnen terecht bij de landelijke regeling, de VvE Energiebespaarlening.

Meer informatie

Voor vragen en meer informatie verwijzen wij u naar de website van de SVn, www.svn.nl/nieuws. Vanaf 30 mei 2019 staat er ook informatie op deze website bij het onderdeel Subsidies en leningen.