24 april: raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op woensdag 24 april om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Oosterbeek.

Voorzitter is mevrouw A.M.J. (Agnes) Schaap.

Agenda

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Installatie raadslid GroenLinks
  • Benoeming commissielid GroenLinks
  • Benoeming lid werkgeverscommissie
  • Benoeming raadsadviseur/plv. griffier
  • Stedenbouwkundig plan (model 2) en ontwerpbeeldkwaliteitsplan & ruimtelijke kaders project Moviera
  • Spooronderdoorgang Wolfheze
  • Kredietaanvraag nieuwbouw Leerdeel (scholen) Doorwerth
  • Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden Renkum 2019

Meer informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt live uitgezonden via de website raad.renkum.nl. Kijk voor de uitgebreide agenda en de vergaderstukken op raad.renkum.nl