Officiële bekendmakingen 2021 week 33

Aanmelden voor e-mailservice

Altijd op de hoogte blijven van plannen en besluiten in uw buurt? Meld u dan aan voor de e-mailservice op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Daar kunt u zelf instellen welke berichten u wilt ontvangen. U krijgt dan een e-mail bij iedere bekendmaking in uw plaats of postcodegebied. Zo blijft u automatisch op de hoogte en weet u precies wat er speelt in uw buurt.

Officiële bekendmakingen

Datum: 18 augustus 2021 – week 33

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Valeriuslaan 9, Doorwerth
Voor: wijzigen kozijnindeling
Datum ontvangst: 5 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1557

Locatie: Kuypersweg 13, Renkum
Voor: verbreden oprit op voorerf
Datum ontvangst: 7 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1567

Locatie: Quadenoord 4, Renkum
Voor: plaatsen tijdelijke overkapping, opslag, douches
Datum ontvangst: 4 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1552

Verlenging beslistermijn

Locatie: Utrechtseweg 30, Heelsum
Voor: plaatsen van schuur/stal
Datum verzending: 6 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1199

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Verleend

Locatie: Jan van Embdenweg 20, Oosterbeek
Voor: vergroten kelder
Datum verzending: 6 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1162

Locatie: Jhr N v Rosenthalwg 6, Oosterbeek
Voor: uitbreiden woning
Datum verzending: 5 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0950

Locatie: Utrechtseweg 142, Oosterbeek
Voor: verbouwing winkel
Datum verzending: 6 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1148

Locatie: van Ewijkweg 19, Oosterbeek
Voor: ophogen dakvlak en plaatsen dakkapel achterdakvlak
Datum verzending: 6 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1401

Locatie: Wolfhezerweg 120 -14, Wolfheze
Voor: het kappen van 2 dennen
Datum verzending: 9 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1196

Buiten behandeling gesteld

Locatie : Houtsniplaan 1, Doorwerth
Voor: plaatsen antenne-installatie voor mobiele telecommunicatie
Datum verzending: 6 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1182

Locatie: Kamperdijklaan 44, Heelsum
Voor: verleggen in / uitrit
Datum verzending: 5 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1103

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Overige

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Klingelbeekseweg 60, Oosterbeek
Voor: melding activiteiten autobedrijf
Datum verzending: 10 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21MA2590

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.