Officiële bekendmakingen 2021 week 36

8 september 2021 – week 36


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd


Locatie: Houtsniplaan 1 te Doorwerth
Voor: het plaatsen van een tijdelijke zendmast
Datum ontvangst: 30-08-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1654

Locatie: Kabeljauwallee 12 te Doorwerth
Voor: het kappen van een Beuk
Datum ontvangst: 26-08-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1637

Locatie: Papyruslaan 7 te Heelsum
Voor: het kappen van een Californische Cipres
Datum ontvangst: 27-08-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1643

Locatie: van Borsselenweg 2 te Oosterbeek
Voor: het kappen van een esdoorn
Datum ontvangst: 29-08-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1647

Locatie: Industrieweg 20A te Renkum
Voor: het plaatsen van 3 vlaggenmasten
Datum ontvangst: 30-08-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1651

Locatie: Veerweg 1 te Renkum
Voor: het kappen van een esdoorn en een beuk
Datum ontvangst: 31-08-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1659

Verlengen beslistermijn


Locatie: Fonteinallee 22 te Doorwerth
Voor: 27-08-2021
Datum verzending: het wijzigen van het gebruik naar wonen
Zaaknummer: ODRA21AB1382

Locatie: Ridder Robertlaan 22 te Doorwerth
Voor: het plaatsen van zonnepanelen
Datum verzending: 04-09-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1369

Locatie: Bloemenlaan Kad. sect: B nr: 3974, Opheem te Heelsum
Voor: het plaatsen van een keerwand
Datum verzending: 03-09-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1358

Locatie: Annastraat 1 te Oosterbeek
Voor: het plaatsen van een poort en het aanleggen van groen
Datum verzending: 06-09-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1394

Locatie: Jacobaweg 9 te Oosterbeek
Voor: het verbreden van de uitweg
Datum verzending: 25-08-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1313

Locatie: Strodorpsweg 9 te Oosterbeek
Voor: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
Datum verzending: 02-09-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1350

Locatie: van Ewijkweg 51 te Oosterbeek
Voor: het realiseren van een constructieve doorbraak
Datum verzending: 06-09-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1383

Locatie: Enkweg 2 te Renkum
Voor: plaatsen dakkapel
Datum verzending: 25-08-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1332

Locatie: Wolfhezerweg 120 -13 te Wolfheze
Voor: het uitbreiden van de woning
Datum verzending: 26-08-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1307


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

 

Verleend

Locatie: Kerklaan 34 te Doorwerth
Voor: het realiseren van een uitweg
Datum verzending: 27-08-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1175

Locatie: Utrechtseweg 30  te Heelsum
Voor: plaatsen van schuur/stal
Datum verzending: 25-08-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1199

Locatie: Benedendorpsweg 156A te Oosterbeek
Voor: het plaatsen van een berging met overkapping
Datum verzending: 26-08-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1213

Locatie: Noorderweg 42 te Oosterbeek
Voor: aanbouw aan de woning/interne verbouwing
Datum verzending: 31-08-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0831

Locatie: Reuvensweg 30 te Oosterbeek
Voor: het verbouwen van twee woningen
Datum verzending: 30-08-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1541

Locatie: Stationsweg 52 te Oosterbeek
Voor: het realiseren van een kelder
Datum verzending: 27-08-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1419

Locatie: Wolfhezerweg 1 te Oosterbeek
Voor: het kappen van 3 eiken
Datum verzending: 25-08-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1280


Geweigerd

Locatie: Bloemenlaan 4 te Heelsum
Voor: aanvraag uitrit
Datum verzending: 23-08-2021
Zaaknummer: ODRA21VO0194

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Overig

Vervanging burgemeester

De burgemeester wordt bij afwezigheid of ontstentenis vervangen door een van de wethouders in de volgende volgorde: wethouder dhr. J. Maouche MSc (1e loco-burgemeester), wethouder dhr. M.J.P. Sandmann (2e loco), wethouder mw. H.H.M. Rolink MCC (3e loco) en wethouder mw. M.A. Mulder (4e loco). Het college heeft daartoe op 31 augustus het besluit Aanwijzing loco-burgemeester vastgesteld. Dit besluit treedt met onmiddellijke ingang in werking en werkt terug tot en met 11 februari 2021.