Officiële bekendmakingen 2021 week 35

Aanmelden voor e-mailservice

Altijd op de hoogte blijven van plannen en besluiten in uw buurt? Meld u dan aan voor de e-mailservice op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Daar kunt u zelf instellen welke berichten u wilt ontvangen. U krijgt dan een e-mail bij iedere bekendmaking in uw plaats of postcodegebied. Zo blijft u automatisch op de hoogte en weet u precies wat er speelt in uw buurt.

Officiële bekendmakingen

Datum: 1 september 2021 – week 35

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Beelaertslaan 27, Oosterbeek
Voor: plaatsen carport met glazen dak
Datum ontvangst: 22 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1624

Locatie: Vogelweg 14, Oosterbeek
Voor: realiseren uitweg
Datum ontvangst: 20 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1620

Locatie: Vogelweg 22, Oosterbeek
Voor: starten van B&B
Datum ontvangst: 22 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1622

Rectificatie 

Locatie: Stationsweg 8, Oosterbeek
Voor: herbouwen en uitbreiden t.b.v. 8 appartementen
Datum ontvangst: 15 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1404

Op 15 juli 2021 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het renoveren en uitbreiden van een woning naar 8 appartementen op de locatie Stationsweg 8 in Oosterbeek. Per abuis is eerder gepubliceerd dat het een aanvraag betrof voor de St. Bernulphusstraat 11, Oosterbeek.

Verlenging beslistermijn

Locatie: Patrijzenlaan 128, Doorwerth
Voor: plaatsing zonnepanelen
Datum verzending: 24 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1299

Locatie: Wolfhezerweg 1, Oosterbeek
Voor: kappen 3 eiken
Datum verzending: 19 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1280

Locatie: Achterdorpsstraat 15, Renkum
Voor: nieuwbouw vrijstaande garage
Datum verzending: 20 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1328

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Verleend

Locatie: Bachlaan 138, Doorwerth
Voor: Plaatsen balkon
Datum verzending: 24 augustus 2021
Zaaknummer : ODRA21AB1157

Locatie: Benedendorpsweg 31, Oosterbeek
Voor: vervangen schuur voor schuur met praktijkruimte
Datum verzending: 17 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1353

Locatie: Hertog Reinaldlaan 5, Oosterbeek
Voor: uitbouwen deel zolder
Datum verzending: 24 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1023

Locatie: Heuveloordweg 32, Oosterbeek
Voor: uitbreiden woonhuis
Datum verzending: 24 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1158

Locatie: van Ewijkweg 18, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel op achterdakvlak
Datum verzending: 19 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0987

Locatie: Nieuwe Keijenbergseweg Kad. sect: B nr: 2251, Renkum
Voor: kappen 5 beuken
Datum verzending: 19 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1347

Geweigerd

Locatie: Beethovenlaan 146, Doorwerth
Voor: kappen eik
Datum verzending: 18 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1314

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Verleend met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure

Locatie: Utrechtseweg 33, Oosterbeek
Voor: brandveilig gebruik kleinschalig woonzorgcentrum verdeeld over appartementen en zorggebouwen
Datum verzending: 19 augustus 2021
Zaaknummer: 1952143169

Het bovengenoemde besluit met bijbehorende documenten liggen bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem ter inzage van donderdag 2 september 2021 tot donderdag 14 oktober 2021.

Beroepsclausule

Binnen 6 weken na de datum waarop dit besluit ter inzage is gelegd kunnen belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen. Deze termijn gaat in de dag na de verzending van dit besluit. Het beroepschrift kunt u richten aan Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres indiene, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, de gronden van het beroep.

Aangezien het indienen van een beroepschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u in samenhang met het indienen van het beroepschrift een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.