Officiële bekendmakingen 2021 week 34

Aanmelden voor e-mailservice

Altijd op de hoogte blijven van plannen en besluiten in uw buurt? Meld u dan aan voor de e-mailservice op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Daar kunt u zelf instellen welke berichten u wilt ontvangen. U krijgt dan een e-mail bij iedere bekendmaking in uw plaats of postcodegebied. Zo blijft u automatisch op de hoogte en weet u precies wat er speelt in uw buurt.

Officiële bekendmakingen

Datum: 25 augustus 2021 – week 34

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Johannaweg 18 te Oosterbeek
Voor: plaatsen tijdelijk monument
Datum ontvangst: 12 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1594

Locatie: van Borsselenweg 1 te Oosterbeek
Voor: plaatsen tijdelijk monument
Datum ontvangst: 12 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1595

Locatie: Beeklaan (verlengde van Zuiderlaan) te Heveadorp
Voor: plaatsen tijdelijk monument
Datum ontvangst: 12 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1596

Locatie: Waterweg 65 te Renkum
Voor: inrichten bouwplaats t.b.v. onderhoudswerkzaamheden
Datum ontvangst: 12 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1579

Verlenging beslistermijn

Locatie : Utrechtseweg 30 te Heelsum
Voor: plaatsen schuur/stal
Datum verzending: 06 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1199

Locatie: Benedendorpsweg 156A te Oosterbeek
Voor: plaatsen berging met overkapping
Datum verzending: 14 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1213

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen  

Verleend

Locatie: Utrechtseweg 30 te Heelsum
Voor: kappen Linde
Datum verzending: 12 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1036

Locatie: Generaal Urquhartlaan 31 te Oosterbeek
Voor: plaatsen nokverhoging en dakkapel
Datum verzending: 11 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1376

Locatie: Wolfhezerweg 97-1 te Wolfheze
Voor: bouwen granieten Gliderpilot monument
Datum verzending: 12 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0909

Activiteit vergunningsvrij

Locatie: Gerrit Schutlaan 14 te Heelsum
Voor: kappen esdoorn
Datum verzending: 17 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1282

Locatie: Van Dedemweg 5 te Oosterbeek
Voor: kappen 9 bolacacia's
Datum verzending: 11 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1256

Geweigerd

Locatie: Willebrordweg 51 te Renkum
Voor: verhogen bestaande erker en aanbouw
Datum verzending: 11 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0730

Locatie: Bachlaan 110 te Doorwerth
Voor: kappen 3 eiken
Datum verzending: 17 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1220

Locatie: Prins Bernhardweg 12A te Oosterbeek
Voor: kappen beuk
Datum verzending: 11 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0700

Ingetrokken

Locatie: Hankweg 24 te Renkum
Voor: plaatsen dakopbouw
Datum verzending: 11 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0954

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Overige

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Steijnweg 9 te Oosterbeek
Voor: starten bandenservicebedrijf
Datum verzending: 13 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21MA2593

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Ontwerp-verkeersbesluiten 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft het voornemen de volgende verkeersbesluiten te nemen:

  • Nr. VKB20-08 Inrichten E-laadlocatie op de Kerkstraat in Renkum 
  • Nr. VKB21-03 Inrichten E-laadlocatie op de Energieweg in Renkum 

Zienswijzen

Vanaf de dag nadat het ontwerpbesluit bekend is gemaakt, kunt u het samen met de eventuele bijlagen 6 weken inzien via www.renkum.nl. Heeft u een belangrijke aanvulling of een mening over het besluit? Dan kunt u, liefst schriftelijk, een zienswijze indienen. Doe dit binnen 6 weken nadat het besluit ter inzage is gelegd. De gemeente kan uw inbreng dan nog mee laten tellen bij het definitieve besluit. Vermeld in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • het ontwerpbesluit waar het om gaat;
  • de reden dat u een zienswijze indient;
  • de datum waarop u dat doet.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.