Officiële bekendmakingen 2021 week 32

11 augustus 2021 – week 32

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Italiaanseweg 11, Doorwerth
Voor: het kappen van een beukeboom
Datum ontvangst: 3 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1550

Locatie: ir. Munterlaan 23, Heveadorp
Voor: het realiseren van een opbouw op garage en nieuwe entree
Datum ontvangst: 28 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1509

Locatie: Annastraat 2, Oosterbeek
Voor: het uitbreiden van de woning
Datum ontvangst: 2 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1538

Locatie: Mariënbergweg 33, Oosterbeek
Voor: het kappen van een Aesculus Hippocastanum
Datum ontvangst: 29 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1523

Locatie: Paul Krugerstraat 38A, Oosterbeek
Voor: realiseren van een nokverhoging
Datum ontvangst: 3 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1540

Locatie: Reuvensweg 30, Oosterbeek
Voor: het uitbreiden van de woning op de verdieping
Datum ontvangst: 3 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1541

Locatie: Utrechtseweg 52, Oosterbeek
Voor: wijzigen gevel aanbouw
Datum ontvangst: 30 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1528

Locatie: Heelsumseweg 17, Wolfheze
Voor: aanvraag woningsplitsing
Datum ontvangst: 1 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1535


Verlengen beslistermijn

Locatie: Bachlaan 138 , Doorwerth
Voor: plaatsen balkon
Datum verzending: 2 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1157

Locatie: Johannahoeve 2, Oosterbeek
Voor: het opwaarderen van een gebouw
Datum verzending: 3 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1153

Locatie: Bennekomseweg 120, Renkum
Voor: 30 juli 2021
Datum verzending: uitbreiding bedrijfsgebouw
Zaaknummer: ODRA21AB0539


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV / Bijzondere wetten


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

 

Evenementen vergunning

  • Stichting Airborne Battle Wheels, voor organiseren van een rondrit/optocht van historische legervoertuigen op 18 september 2021, gedeelte door gemeente Renkum.

 

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl. 


Besluiten

Omgevingsvergunningen


Verleend

Locatie: Bloemenlaan  Kad. sect: B nr: 3974 Opheem, Heelsum
Voor: aanleg inrit tbv mandelige weg
Datum verzending: 29 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1160

Locatie: Emmastraat 19, Oosterbeek
Voor: verbouw woning
Datum verzending: 3 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1095

Locatie: Molenweg 24, Oosterbeek
Voor: het realiseren van een uitweg
Datum verzending: 27 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1058

Locatie: Utrechtseweg 153, Oosterbeek
Voor: het kappen van een gleditia triacanthos (waardevolle boom)
Datum verzending: 2 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1258

Locatie: Duitsekampweg 22, Wolfheze
Voor: het plaatsen van een erfafscheiding
Datum verzending: 3 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1389

Locatie: Wolfhezerweg 120-10, Wolfheze
Voor: het wijzigen van het gebruik van het bijgebouw naar kantoor
Datum verzending: 3 augustus 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0770

Geweigerd

Locatie: Reuvensweg 28, Oosterbeek
Voor: uitbreiden woning op de verdieping
Datum verzending: 26 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1016

Locatie: Reuvensweg 30, Oosterbeek
Voor: uitbreiden van de woning op de verdieping
Datum verzending: 26 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1017


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

 

APV / Bijzondere wetten

 

Verleend

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden (de datum van verzending staat tussen haakjes):

Ontheffing kamperen

  • Studentenvereniging VGSW, plaatsen kampeermiddelen van 22 augustus 2021 tot en met 25 augustus 2021, terrein achter sportpark de Bilderberg, Oosterbeek (02-08-2021) 

Ontheffing gebruik openbare ruimte 

  • Van Wijnen Vastgoedbeheer, voor het inrichten van een ketenpark/bouwplaats van 26  augustus 2021 tot en met 14 september 2021, parkeerplaats Mozartlaan 66 en Beethovenlaan, Doorwerth (04-08-2021).
  • De heer D. Van der Walle, verlenging ontheffing ten behoeve bouwwerkzaamheden, voetpad/fietspad gelegen naast Secretaris Kuitstraat 4, Oosterbeek (04-08-2021)


Bezwaar

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.