Officiële bekendmakingen 2021 week 30

4 augustus 2021 – week 31

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

 

Aangevraagd

Locatie: Ginkelseweg 14, Heelsum
Voor: realiseren bergkelder
Datum ontvangst: 22 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1453

Locatie: Parallelweg 12, Heelsum
Voor: plaatsen serre
Datum ontvangst: 27 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1497

Locatie: Geelkerkenkamp 5, Oosterbeek
Voor: uitbouwen en renoveren pand
Datum ontvangst: 23 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1471

Locatie: Hertog Reinaldlaan 1, Oosterbeek
Voor: aanleggen inrit
Datum ontvangst: 25 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1479

Locatie: Jagerspad 18, Oosterbeek
Voor: realiseren berging en overkapping
Datum ontvangst: 26 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1481

Locatie: Van Spaenweg 42, Oosterbeek
Voor: aanleggen uitrit op voorerf
Datum ontvangst: 26 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1487

Locatie: Bram Streeflandweg 61, Renkum
Voor: maken constructieve doorbraak tussen
Datum ontvangst: 22 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1461

Locatie: Wolfheze 4 -100, Wolfheze
Voor: gedeeltelijk wijzigen gebruik van zorg naar wonen
Datum ontvangst: 22 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1460

Verlengen beslistermijn

Locatie: Molenweg 24, Oosterbeek
Voor: realiseren uitweg
Datum verzending: 21 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1058

Locatie: Hogenkampseweg 39C, Renkum
Voor: realiseren uitweg
Datum verzending: 21 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1047

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere wetten


Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementen vergunning

  • Muziektheater De Plaats, voor organiseren van theatervoorstellingen van 3 september tot en met 5 september 2021, Mariëndaal Oosterbeek.
  • Muziektheater De Plaats, voor organiseren van theatervoorstellingen van 1 oktober tot en met 3 oktober 2021, Quadenoord Renkum. 

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl. 


Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend


Locatie: Bachlaan 122, Doorwerth
Voor: plaatsen overkapping voorzijde woning
Datum verzending: 27 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21VO0120

Locatie: Patrijzenlaan 132, Doorwerth
Voor: plaatsen zonnepanelen
Datum verzending: 22 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1091

Locatie: Benedendorpsweg 100, Oosterbeek
Voor: realiseren carport voorzijde
Datum verzending: 22 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0973

Locatie: Dreyenseweg 15, Oosterbeek
Voor: verbouwing woning
Datum verzending: 21 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0997

Locatie: Hilhorstweg 1, Oosterbeek
Voor: renoveren 32 woningen
Datum verzending: 16 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1255

Locatie: Jan van Embdenweg 59, Oosterbeek
Voor: bouwen aanbouw aan keuken (gemeentelijk monument)
Datum verzending: 14 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0599

Locatie: Johannahoeve 0  Kad. sect: C nr: 6419, Oosterbeek
Voor: bouw villa
Datum verzending: 26 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0650

Locatie: Margrietstraat 2, Oosterbeek
Voor: bouwen erker en zij aanbouw
Datum verzending: 26 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0852

Locatie: Spanjaardstraat 5, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel op voorgevel
Datum verzending: 22 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1024

Locatie: Goudsbloemstraat 1, Renkum
Voor: Verwijderen draagmuur
Datum verzending: 22 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1165

Locatie: Hogenkampseweg 39C, Renkum
Voor: realiseren uitweg
Datum verzending: 27 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1047

 

Buiten behandeling gesteld

Locatie: Materman-plantsoen 6, Oosterbeek
Voor: plaatsen erfafscheiding
Datum verzending: 22 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1189

Locatie: Emmastraat 54, Oosterbeek
Voor: Bouwen-plaatsen dakkapel
Datum verzending: 23 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1090

Geweigerd


Locatie: Parallelweg 24, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel op voordakvlak
Datum verzending: 23 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0921

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

APV/Bijzondere wetten


Verleend

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes. 

Evenementenvergunning

  • Renkum Downhill, voor het organiseren van Renkum Downhill op 21 augustus 2021, Bramstreeflandweg in Renkum (29 juli 2021)
  • Stichting Poëziefestival “ Het Park vertelt”, voor het organiseren van het poëziefestival op 28 augustus 2021, park Hartenstein in Oosterbeek (28 juli 2021)

Ontheffing gebruik openbare ruimte

  • Van Ooijen Gouda B.V, voor het inrichten van een bouwplaats van 2 augustus 2021 tot en met 21 augustus 2021, grasveld Nico Bovenweg bij de spoorbaan/perron in Oosterbeek (27 juli 2021)

Ontheffing geluidshinder

  • Van Ooijen Gouda B.V, voor het uitvoeren van werkzaamheden in de avond- en nachtperiode van 10 augustus 2021 tot en met 16 augustus 2021, perrons Station Oosterbeek (27 juli 2021)

Standplaatsvergunning

  • De heer J. Gerritsen, gewijzigde vergunning voor het innemen van een seizoenstandplaats, van dinsdag tot en met zaterdag in de periode van  de 1 juni 2021 tot en met 14 augustus 2021, Benedendorpsweg in Oosterbeek (29 juli 2021) 


Bezwaar

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.