Officiële bekendmakingen 2021 week 30

28 juli 2021 – week 30


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Annastraat 1, Oosterbeek
Voor: plaatsen poort en aanleggen van groen
Datum ontvangst: 12 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1394

Locatie: Oranjeweg 28, Oosterbeek
Voor: aanvraag voor dakramen
Datum ontvangst: 15 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1400

Locatie: Paul Krugerstraat 23, Oosterbeek
Voor: splitsen woning
Datum ontvangst: 19 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1430

Locatie: St. Bernulphusstraat 1a, Oosterbeek
Voor: herbouwen en uitbreiden t.b.v. 8 appartementen
Datum ontvangst: 15 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1404

Locatie: Stationsweg 52, Oosterbeek
Voor: realiseren kelder
Datum ontvangst: 17 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1419

Locatie: van Ewijkweg 19, Oosterbeek
Voor: ophogen dakvlak als gevolg van buitenisolatie schuin dakvlak
Datum ontvangst: 15 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1401

Locatie: Dorpsstraat 26, Renkum
Voor: verbouwen van woon/winkelpand naar 12 appartementen en een winkel
Datum ontvangst: 15 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1393

Locatie: Groeneweg 17, Renkum
Voor: wijzigen van gebruik van garage naar kapsalon
Datum ontvangst: 18 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1421

Locatie: Voortstreven 4, Renkum
Voor: bouwen woning
Datum ontvangst: 17 juli 2021
Zaaknummer : ORA21AB1420

Locatie: Albert Oltmansweg 35, Wolfheze
Voor: realiseren uitrit
Datum ontvangst: 18 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1422

Locatie: Wolfhezerweg 120-11, Wolfheze
Voor: Uitbreiding + facelift woning
Datum ontvangst: 15 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1405

Verlengen beslistermijn

Locatie: Utrechtseweg 30, Heelsum
Voor: kappen linde
Datum verzending: 16 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1036

Locatie: Hertog Reinaldlaan 5, Oosterbeek
Voor: uitbouwen deel zolder
Datum verzending: 20 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1023

Locatie: 16 juli 2021
Voor: Reuvensweg 28, Oosterbeek
Datum verzending: uitbreiden woning op verdieping
Zaaknummer: ODRA21AB1016

Locatie: Reuvensweg 30, Oosterbeek
Voor: uitbreiden woning op verdieping
Datum verzending: 16 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1017

Locatie: Spanjaardstraat 5, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel op voorgevel
Datum verzending: 16 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1024

Locatie: Wolfhezerweg 97-1, Wolfheze
Voor: bouwen granieten Gliderpilot monument
Datum verzending: 16 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0909


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV / Bijzondere wetten

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen:

Evenementen vergunning

  • Toerclub Wageningen, voor de Germania Klimtocht op 28 augustus 2021 route door de gemeente Renkum.

Gebruik openbare grond

  • Van Dongen, voor het plaatsen van een Dakkapel op 29 september 2021 op de Dorpsstraat 92, Renkum

 

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl. 


Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Fonteinallee 26, Doorwerth
Voor: herbouwen stal en opslagloods
Datum verzending: 19 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0535

Locatie: Schaapsdrift 16, Doorwerth
Voor: bouwen aanbouw en vervangen kozijn
Datum verzending: 14 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1033

Locatie: Schaapsdrift 16, Doorwerth
Voor: kappen grove den, 2 fijnsparren en 2 coniferen
Datum verzending: 14 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1010

Locatie: Bart Crumstraat 18-1, Heelsum
Voor: realiseren 12 appartementen
Datum verzending: 14 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0923

Locatie: Dorpsstraat 92, Renkum
Voor: verbouwing woon-winkelpand tot 2 appartementen
Datum verzending: 14 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0877

Locatie: Parallelweg 2D, Wolfheze
Voor: Nieuwbouw brandweerpost
Datum verzending    : 16 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0707

Geweigerd

Locatie: Peltstraat 13, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel op voorgevel
Datum verzending: 19 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0810

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

APV / Bijzondere wetten

Verleend

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft onderstaande besluiten voor een vergunning of ontheffing verzonden. De datum van verzending staat tussen haakjes. 

Evenementenvergunning

  • Stein Culturele Evenementen, voor het organiseren van de Montmartremarkt op 15 augustus 2021 bij Kasteel Doorwerth (22-7-2021)
  • RZC Renkum, voor het organiseren van Rijntocht en Renkumse Crosstriatlon op 28 augustus 2021 nabij de Veerstoep te Renkum (22-7-2021)
  • Trots Event Concepts, voor het organiseren van de Trotsmarkt op 22 augustus 2021 bij Kasteel Doorwerth (22-7-2021)
  • Stichting Super Kids Vakantieactiviteiten, voor het organiseren van het Superkids Bouwdorp van 23-8-2021 tot en met 27-8-2021 nabij de Doelum in Renkum (22-7-2021
  •  Parachute Regiment and Airborne Forces Charity, voor het organiseren van de Herdenkingsdienst op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek (22-7-2021)

Bezwaar

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Overig

Begrotingswijziging 2021 ODRA

Vanaf woensdag 28 juli 2021 ligt de begrotingswijziging van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 2021 ter inzage. Deze stukken zijn ook algemeen verkrijgbaar. Neem hiervoor contact op met de gemeente Renkum op (026) 33 48 111