Officiële bekendmakingen 2021 week 29

21 juli 2021 – week 29


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Fonteinallee 22, Doorwerth
Voor: wijzigen gebruik naar wonen
Datum ontvangst: 12 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1382

Locatie: Ridder Robertlaan 22, Doorwerth
Voor: plaatsen zonnepanelen
Datum ontvangst: 10 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1369

Locatie: Bloemenlaan, Kad. sect: B nr. 3974, Heelsum
Voor: plaatsen keerwand
Datum ontvangst: 9 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1358

Locatie: Generaal Urquhartlaan 31, Oosterbeek
Voor: plaatsen nokverhoging en een dakkapel
Datum ontvangst: 12 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1376

Locatie: Strodorpsweg 9, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel op voordakvlak
Datum ontvangst: 8 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1350

Locatie: Van Ewijkweg 51, Oosterbeek
Voor: realiseren constructieve doorbraak
Datum ontvangst: 12 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1383

Locatie: Nieuwe Keijenbergseweg, Kad. sect: B nr. 2251, Renkum
Voor: kappen 5 beuken
Datum ontvangst: 7 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1347

Locatie: Duitsekampweg 22, Wolfheze
Voor: plaatsen erfafscheiding
Datum ontvangst: 13 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1389

 

Verlengen beslistermijn

Locatie: Benedendorpsweg 100, Oosterbeek
Voor: realiseren carport voorzijde
Datum verzending: 8 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0973

Locatie: Dreyenseweg 15, Oosterbeek
Voor: verbouwing woning
Datum verzending: 12 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0997

Locatie: J.J.Talsmalaan 13, Oosterbeek
Voor: bouwen loods
Datum verzending: 9 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0994

Locatie: Spanjaardstraat 5, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel op voorgevel
Datum verzending: 13 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1024

Locatie: Van Ewijkweg 18, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel op achterdakvlak
Datum verzending: 12 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0987


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

 

APV / Bijzondere wetten


Aangevraagd

Onder voorwaarden (zoals onder andere 1,5 meter afstand houden) zijn evenementen weer mogelijk.

De burgemeester heeft onderstaande aanvragen voor een evenementenvergunning ontvangen:

  • Stein Events, voor het organiseren van een Montmartre Markt op 15 augustus bij Kasteel Doorwerth;
  • Velomanagement BV, voor het organiseren van de 1Kride op 3 oktober, met start en finish op Sportpark Hartenstein en een fietsroute door de gemeente Renkum;
  • Stichting Stuwwalloop, voor het organiseren van de Stuwwalloop 2021 op 25 september vanaf Sportpark Hartenstein
  • Gymnastiekvereniging Luctor et Emergo, voor het organiseren van de Polentocht op 11 september met een looproute door de gemeente Renkum.

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl. 


Besluiten

Omgevingsvergunningen

 

Verleend

Locatie: Johanniterweg 103, Doorwerth
Voor: plaatsen airco
Datum verzending: 13 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0992

Locatie: Annaweg 5, Heelsum
Voor: kappen beuk op Annaweg 5 en kastanje op Doorwerthsestraat 39
Datum verzending: 9 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0814

Locatie: Schutterspad 21, Heelsum
Voor: bouwen berging
Datum verzending: 9 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0853

Locatie: Torenlaan 20, Heelsum
Voor: verplaatsen uitrit
Datum verzending: 8 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0856

Locatie: Hartensteinlaan 9, Oosterbeek
Voor: aanvraag zonnepanelen
Datum verzending: 9 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21VO0123

Locatie: Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg 33, Oosterbeek
Voor: aanleggen uitrit
Datum verzending: 12 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0867

Locatie: Kloosterkampweg 15, Renkum
Voor: plaatsen van erfafscheiding
Datum verzending: 8 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0417

Locatie: Petronellaweg 29, Renkum
Voor: uitrit verplaatsen
Datum verzending : 12 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0649

Locatie: Balijeweg 3, Wolfheze
Voor: uitbreiden garage t.b.v. praktijkruimte
Datum verzending: 12 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0893

Locatie: Lawijckerhof 6, Wolfheze
Voor: verbouwen van kerk naar 4 woningen en bouwen 2 stuks 2-onder-1-kapwoningen
Datum verzending: 12 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1050


Activiteit vergunningsvrij

Locatie: Macharislaan 10, Wolfheze
Voor: vernieuwde overkapping tegen woonhuis
Datum verzending: 8 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21AB1144


APV / Bijzondere wetten


Verleend

De burgemeester heeft de volgende drank- en horecavergunning verleend. De datum van verzending staat tussen haakjes.: 

  • Mixed Hockey Club Oosterbeek, voor de kantine op het sportpark in Oosterbeek. (9-7-2021)


Bezwaar

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Overig

 

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Industrieweg 17, Renkum
Voor: wijzigen van activiteiten
Datum verzending: 7 juli 2021
Zaaknummer: ODRA21MA1095

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.


Beleidsregels TONK

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft in de vergadering 13 juli 2021 de ‘Beleidsregels (gewijzigd) Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2021 (TONK) gemeente Renkum’ vastgesteld. 

De gemeente kan op grond van artikel 35 van de Participatiewet bijzondere bijstand verstrekken voor algemeen noodzakelijke kosten die voortvloeien bijzondere omstandigheden. Voor de beoordeling van aanvragen voor de TONK heeft het college beleidsregels vastgesteld. 

De beleidsregels treden in werking met ingang van de dag van publicatie in Rijn en Veluwe. Met het in werking treden van de nieuwe beleidsregels worden de oude beleidsregels ingetrokken.  


Inzien

U kunt de beleidsregels raadplegen in het Gemeenteblad op overheid.nl. Ze liggen daarnaast gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Neem voor vragen over de beleidsregels of het toezenden van een digitaal exemplaar contact op met team Beleid Sociaal Domein via (026) 33 48 111 of mail naar info@renkum.nl.