Officiële bekendmakingen 2021 week 26

30 juni 2020 – week 26


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd


Locatie: Bachlaan 110, Doorwerth
Voor: kappen 3 eiken
Datum ontvangst: 21-06-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1220

Locatie: Patrijzenlaan 128, Doorwerth
Voor: bouwen van een terrasoverkapping
Datum ontvangst: 18-06-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1212

Locatie: Utrechtseweg 30, Heelsum
Voor: plaatsen schuur/stal
Datum ontvangst: 16-06-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1199

Locatie: Benedendorpsweg 156A, Oosterbeek
Voor: plaatsen berging met overkapping
Datum ontvangst: 19-06-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1213

Locatie: Wolfhezerweg 120 - 14, Wolfheze
Voor: kappen 2 dennen
Datum ontvangst: 16-06-2021
Zaaknummer: ODRA21AB1196


Verlengen beslistermijn

Locatie: Schutterspad 21, Heelsum
Voor: bouwen berging
Datum verzending: 22-06-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0853

Locatie: Johannahoeve  Kad. sect: C nr : 6419, Oosterbeek
Voor: bouw villa
Datum verzending: 21-06-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0650

Locatie: Margrietstraat 2, Oosterbeek
Voor: bouwen erker en zij-aanbouw
Datum verzending: 16-06-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0852

Locatie: Dorpsstraat 92, Renkum
Voor: verbouwing woonwinkelpand tot 2 appartementen
Datum verzending: 22-06-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0877

Locatie: Parallelweg, tegenover parkeerplein station, Wolfheze
Voor: nieuwbouw brandweerpost
Datum verzending: 18-06-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0707


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen


Verleend

Locatie: Mozartlaan Kad. sect: C nrs: 4019 en meer te Doorwerth
Voor: nieuwbouw appartementengebouw met 21 appartementen, maken van uitrit en kappen van 14 bomen
Datum verzending: 17-06-2021
Zaaknummer: 1952144682

Locatie: Pietersbergseweg 48, Oosterbeek
Voor: gebruiken woning voor B&B
Datum verzending: 22-06-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0598

Locatie: Grote Omloop 1, Renkum
Voor: wijzigen erfafscheiding
Datum verzending: 22-06-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0527


Ingetrokken

Locatie: Noorderweg 35A, Oosterbeek
Voor: aanvraag kamerverhuur
Datum verzending: 22-06-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0979


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        


Overig

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ontwerpbesluit hebben opgesteld inzake de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Locatie: Utrechtseweg 33, Oosterbeek
Voor: brandveilig gebruik kleinschalig woonzorgcentrum verdeeld over appartementen en zorggebouwen
Datum verzending: 16-06-2021
Zaaknummer: 1952143169


Inzien 

De bovengenoemde ontwerpbesluiten in het kader van de uitgebreide procedure met de hierop betrekking hebbende documenten liggen ter inzage van donderdag 1 juli 2021 tot donderdag 12 augustus 2021.


Zienswijze 

Eventuele zienswijzen op voornoemd ontwerpbesluit moet u binnen de genoemde periode richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum, onder vermelding van het desbetreffende zaaknummer.
U kunt ook uw zienswijze mondeling kenbaar maken binnen de genoemde periode. Voor informatie en een afspraak voor het kenbaar maken van uw mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).
De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.
Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.