Officiële bekendmakingen 2021 week 14

7 april 2021 – week 14


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Jagerskamp 15, Oosterbeek
Voor: hekwerk plaatsen erfafscheiding
Datum ontvangst: 25-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0609

Locatie: Jan van Embdenweg 59, Oosterbeek
Voor: bouwen aanbouw aan de keuken (gemeentelijk monument)
Datum ontvangst: 24-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0599

Locatie: Pietersbergseweg 48, Oosterbeek
Voor: gebruiken van woning voor b&b
Datum ontvangst: 24-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0598

Locatie: Stortweg 17, Oosterbeek
Voor: aanbouw
Datum ontvangst: 23-03-2021
Zaaknummer: ODRA21VO0086

Locatie: Balijeweg 3, Wolfheze
Voor: kappen Amerikaanse eik
Datum ontvangst: 27-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0621


Verlengen beslistermijn

Locatie: Italiaanseweg 11, Doorwerth
Voor: plaatsen nieuwe poort
Datum verzending: 23-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0158

 

Ingetrokken aanvraag

Locatie: Wildlaan 4, Doorwerth
Voor: gedeeltelijk vervangen kozijnen
Datum verzending: 25-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0457


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend


Locatie: Beeklaan 3, Heveadorp
Voor: uitbreiden woning aan achterzijde
Datum verzending: 25-03-2021
Zaaknummer: 1952144439

Locatie: Van Toulon van der Koogweg 10, Oosterbeek
Voor: gedeeltelijk vervangen achterbouw
Datum verzending: 24-03-2021
Zaaknummer: 1952145014

Locatie: Jan van Embdenweg 2, Oosterbeek
Voor: verplaatsen uitrit naar achtererf
Datum verzending: 24-03-2021
Zaaknummer: ODRA21VO0040


Buiten behandeling gesteld

Locatie: Utrechtseweg 31A, Heelsum
Voor: vervangen van 2 dakkappelen voor een nieuwe
Datum verzending: 24-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0276


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.