Officiële bekendmakingen 2021 week 13

31 maart 2020 – week 13


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Fonteinallee 26, Doorwerth
Voor: herbouwen stal
Datum ontvangst: 17-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0535

Locatie: Wildlaan 4, Doorwerth
Voor: vervangen beglazing
Datum ontvangst: 22-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0573

Locatie: Bart Crumstraat 6, Heelsum
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 23-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0572

Locatie: Beelaertslaan 48, Oosterbeek
Voor: uitrit verplaatsen
Datum ontvangst: 19-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0553

Locatie: Mariënbergweg 10, Oosterbeek
Voor: verbreden dakkapel
Datum ontvangst: 20-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0560

Locatie: Akkersdreef 2A, Renkum
Voor: uitbouw badkamer
Datum ontvangst: 19-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0558

Locatie: Bennekomseweg 120, Renkum
Voor: uitbreiding bedrijfsgebouw
Datum ontvangst: 18-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0539

Locatie: Rijksweg 193, Renkum
Voor: afscheidingsmuur verhogen
Datum ontvangst: 18-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0544

Locatie: Van Ingenweg 47, Renkum
Voor: bouwen overkapping
Datum ontvangst: 17-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0538

Locatie: Albert Oltmansweg 35, Wolfheze
Voor: realiseren overkapping
Datum ontvangst: 20-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0562


Verlengen beslistermijn

Locatie: Italiaanseweg 11, Doorwerth
Voor: plaatsen nieuwe poort
Datum verzending: 23-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0158

Locatie: Mozartlaan 66, Doorwerth
Voor: doorbraak en vloeraanpassing (t.b.v. vergroten Jumbo)
Datum verzending: 17-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0129

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten


Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Bachlaan 138, Doorwerth
Voor: vergroten balkon en plaatsen buitentrap
Datum verzending: 18-03-2021
Zaaknummer: 1952143746

Locatie: Nassaulaan 12, Oosterbeek
Voor: plaatsen van dakkapellen op voordakvlak
Datum verzending: 18-03-2021
Zaaknummer: 1952143712

Locatie: Oosterhoogte 12, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel op het voordakvlak
Datum verzending: 18-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0387

Locatie: Dorpsstraat 165A, Renkum
Voor: verbouwen van bestaande kantoorpand tot 15 appartementen
Datum verzending: 19-03-2021
Zaaknummer: 1952142128

Locatie: Eekwal 37, Renkum
Voor: plaatsen berging
Datum verzending: 23-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0370

Locatie: Groeneweg 8, Renkum
Voor: plaatsen van twee dakkapellen, zonnepanelen en plaatsen dakisolatie
Datum verzending: 18-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0214

Locatie: Lindelaan 6, Renkum
Voor: uitbreiding woning met garage/ berging en tuinkamer
Datum verzending: 22-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0182

Locatie: Meester van Rennesweg 19, Renkum
Voor: aanleggen oprit aan het zij-erf van de woning
Datum verzending: 18-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0297

Locatie: Nieuwe Keijenbergseweg 23, Renkum
Voor: verplaatsen entree
Datum verzending: 23-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0392


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.