Officiële bekendmakingen 2021 week 12

24 maart 2020 – week 12


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

Locatie: Jan van Embdenweg 53, Oosterbeek
Voor: vervangen kozijnen voorgevel
Datum ontvangst: 14-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0511

Locatie: Zuiderbeekweg 17, Oosterbeek
Voor: constructief wijzigen van woonhuis
Datum ontvangst: 10-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0473

Locatie: Grote Omloop 1, Renkum
Voor: wijzigen erfafscheiding
Datum ontvangst: 16-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0527

Locatie: Joan Beukerweg 34, Renkum
Voor: herbouw garage
Datum ontvangst: 16-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0530

Locatie: Rijksweg 193, Renkum
Voor: verhogen erfafscheiding
Datum ontvangst: 15-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0530

Locatie: Utrechtseweg 0 Kad. sect: B nrs: 7996 en 7998, Renkum
Voor: vervangen pui
Datum ontvangst: 14-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0514

Verlengen beslistermijn

Locatie: Jan van Embdenweg 19, Oosterbeek
Voor: uitbouwen aan achterzijde
Datum verzending: 10-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0071

Locatie: Utrechtseweg 172A, Oosterbeek
Voor: realiseren van een kelder, entree en erker
Datum verzending: 10-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0090

Locatie: Weverstraat 77, Oosterbeek
Voor: gebruiken woonwinkel als kantoor
Datum verzending: 13-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0091


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen


Vergunningsvrij

Locatie: Kabeljauwallee 13, Doorwerth
Voor: kappen grove den
Datum verzending: 12-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0130

Verleend


Locatie: Wolfhezerweg 15, Oosterbeek
Voor: kappen zomereik
Datum verzending: 12-03-2021
Zaaknummer: 1952143373

Locatie: Theophile de Bockweg 10A, Renkum
Voor: plaatsen Techado dakkapel
Datum verzending: 11-03-2021
Zaaknummer: ODRA21AB0121


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.