Officiële bekendmakingen 2021 week 11

17 maart 2021 – week 11

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Bachlaan 34, Doorwerth
Voor: plaatsen balkon aan achterzijde
Datum ontvangst: 4 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0420

Locatie: Wildlaan 4, Doorwerth
Voor: gedeeltelijk vervangen van kozijnen
Datum ontvangst: 8 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0457

Locatie: Graaf van Rechterenweg 51a, Oosterbeek
Voor: kappen Lindeboom
Datum ontvangst: 4 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0424

Locatie: Johannahoeve Kad. sect: C nr: 6420 kavel 2, Oosterbeek
Voor: bouwen woonvilla
Datum ontvangst: 9 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0461

Locatie: Plein 1946 4, Oosterbeek
Voor: splitsen kantoor/dienstwoning in 2 appartementen
Datum ontvangst: 8 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0454

Locatie: Prins Bernhardweg 18, Oosterbeek
Voor: verbouwen woning
Datum ontvangst: 4 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0415

Locatie: Reuvensweg 28, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakopbouw
Datum ontvangst: 8 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0444

Locatie: Reuvensweg 30, Oosterbeek
Voor: dakopbouw
Datum ontvangst: 7 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0432

Locatie: Reuvensweg 52, Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel
Datum ontvangst: 8 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0442

Locatie: Utrechtseweg 122, Oosterbeek
Voor: plaatsen van handelsreclame t.b.v. geldautomaat
Datum ontvangst: 4 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0414

Locatie: Zuiderbeekweg 12, Oosterbeek
Voor: dakopbouw woning
Datum ontvangst: 3 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0406

Locatie: Beukenlaan 41a, Renkum
Voor: kappen esdoorn
Datum ontvangst: 4 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0423

Locatie: Groenendaalseweg 47, Renkum
Voor: plaatsen van zonnecollectoren
Datum ontvangst: 7 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0437

Locatie: Hogenkampseweg 41c, Renkum
Voor: plaatsen overkapping met schuur
Datum ontvangst: 7 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0439

Locatie: Kloosterkampweg 15, Renkum
Voor: plaatsen van erfafscheiding
Datum ontvangst: 4 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0417

Locatie: Meester van Rennesweg 3, Renkum
Voor: nokverhoging woonhuis
Datum ontvangst: 3 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0407

Locatie: Reijmerweg 51a, Renkum
Voor: verbouwen woning
Datum ontvangst: 8 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0447


Verlengen beslistermijn

Locatie: Mozartlaan Kad. sect: C nrs: 4019 en meer, Doorwerth
Voor: nieuwbouw appartementengebouw met 21 appartementen, maken van een uitrit en het kappen van 14 bomen
Datum verzending: 3 maart 2021
Zaaknummer: 1952144682

Locatie: Johannahoeveweg 10, Wolfheze
Voor: plaatsen dakkapel
Datum verzending: 8 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0055

Ingetrokken
Locatie: Bart Crumstraat 6, Heelsum
Voor: plaatsen dakkapel op voordakvlak
Datum verzending: 8 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0268

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.
 

Besluiten

Omgevingsvergunningen


Verleend

Locatie: Utrechtseweg 366, Doorwerth
Voor: kappen acacia (activiteit vergunningsvrij)
Datum verzending: 5 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0074

Locatie: Bloemenlaan 4, Heelsum
Voor: bouwen woning
Datum verzending: 8 maart 2021
Zaaknummer: 1952144908

Locatie: Van Wassenaerweg 12, Oosterbeek
Voor: verplaatsen inrit
Datum verzending: 4 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0197

Locatie: Europalaan 98g, Renkum
Voor: plaatsen fietsenberging
Datum verzending: 8 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0027

Locatie: Ketsheuvel 34, Renkum
Voor: Bouwen-het tijdelijk plaatsen van een stacaravan
Datum verzending: 3 maart 2021
Zaaknummer: 1952143098

Locatie: Heelsumseweg 3, Wolfheze
Voor: realiseren aanbouw
Datum verzending: 4 maart 2021
Zaaknummer: 1952142219


Geweigerd

Locatie: Magnolialaan 12, Heelsum
Voor: kappen eik
Datum verzending: 5 maart 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0086


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.