Officiële bekendmakingen 2021 week 08

24 februari 2021 – week 8


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Bart Crumstraat 6, Heelsum
Voor: plaatsen dakkapel op voordakvlak
Datum ontvangst: 12 februari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0268

Locatie: Utrechtseweg 31A, Heelsum
Voor: vervangen van 2 dakkappellen voor nieuwe
Datum ontvangst: 14 februari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0276

Locatie: Stationsweg 33A, Oosterbeek
Voor: plaatsen nieuwe valbeveiliging
Datum ontvangst: 15 februari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0280

Locatie: W. Kerstenweg 25, Renkum
Voor: plaatsen dakkapel op het achterdakvlak
Datum ontvangst: 13 februari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0274

Verlengen beslistermijn


Locatie: Beeklaan 3, Heveadorp
Voor: uitbreiding woning aan achterzijde
Datum verzending: 10 februari 2021
Zaaknummer: 1952144439

Locatie: Pietersbergseweg 11, Oosterbeek
Voor: renovatie en uitbreiding woning
Datum verzending: 15 februari 2021
Zaaknummer: 1952144443

Locatie: Dorpsstraat 30, Renkum
Voor: vrijstelling stookruimte
Datum verzending: 12 februari 2021
Zaaknummer: 1952141002

Locatie: Van Riessenstraat 15, Renkum
Voor: transformatie winkel naar wonen met appartementen
Datum verzending: 15 februari 2021
Zaaknummer: 1952144636


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


Besluiten

Omgevingsvergunningen


Verleend

Locatie: Jagerslaan 3, Doorwerth
Voor: uitbouwen woning
Datum verzending: 10 februari 2021
Zaaknummer: 1952144431

Locatie: Ireneweg 2, Oosterbeek
Voor: plaatsen van dakkapel en uitbouw serre
Datum verzending: 12 februari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0023


Geweigerd

Locatie: Hoefbladstraat 14, Renkum
Voor: kappen moerascypres (waardevolle boom)
Datum verzending: 11 februari 2021
Zaaknummer: 1952140697


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Overig

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige melding in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Paul Krugerstraat 4, Oosterbeek
Voor: lozen buiten inrichting
Datum verzending: 16 februari 2021
Zaaknummer: ODRA21MA0471

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.