Officiële bekendmakingen 2021 week 07


17 februari 2020 – week 07


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Fonteinallee 33, Doorwerth
Voor: het plaatsen van een tunnelkas
Datum ontvangst: 4 februari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0210

Locatie: Lebretweg 12, Oosterbeek
Voor: het aanleggen van een inrit op het zijerf
Datum ontvangst: 3 februari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0204

Locatie: Sonnenberglaan nabij nr 118, Oosterbeek
Voor: het plaatsen van een prefab carport op parkeerplaats
Datum ontvangst: 5 februari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0222

Locatie: Veritasweg 3, Oosterbeek
Voor: realiseren dakkapel achtergevel
Datum ontvangst: 3 februari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0195

Locatie: van Wassenaerweg 12, Oosterbeek
Voor: het verplaatsen van de inrit
Datum ontvangst: 3 februari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0197

Locatie: Europalaan 53, Renkum
Voor: het vervangen van kozijnen/ramen woonkamer
Datum ontvangst: 3 februari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0200

Locatie: Groeneweg 8, Renkum
Voor: het plaatsen van dakkapellen en zonnepanelen en plaatsen dakisolatie
Datum ontvangst: 4 februari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0214

Verlengen beslistermijn
Locatie: Bachlaan 138, Doorwerth
Voor: het vergroten van het balkon en plaatsen van een buitentrap
Datum verzending: 4 februari 2021
Zaaknummer: 1952143746

Locatie: Nassaulaan 12, Oosterbeek
Voor: het plaatsen van dakkapellen op het voordakvlak
Datum verzending: 4 februari 2021
Zaaknummer: 1952143712

Locatie: Dorpsstraat 165A, Renkum
Voor: het verbouwen van het bestaande kantoorpand tot 15 appartementen
Datum verzending: 7 februari 2021
Zaaknummer: 1952142128


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Backerstraat 18, Oosterbeek
Voor: uitbreiden woning op de verdieping
Datum verzending: 9 februari 2021
Zaaknummer: 1952144425

Locatie: Stationsweg 26B, Oosterbeek
Voor: het verbreden van de oprit
Datum verzending: 9 februari 2021
Zaaknummer: 1952141658

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

Overig

 

Bekrachtiging besluiten / mandaat beslissen op bezwaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 9 februari de volgende besluiten genomen:

  1. Bekrachtigen van de door de gemeentesecretaris genomen beslissingen op bezwaar d.d. 22 december 2020 (ons kenmerk: 195260356), d.d. 22 december 2020 (ons kenmerk: 195260365), en d.d. 22 januari 2021 (ons kenmerk: 195261408).
  2. De gemeentesecretaris mandateren tot het nemen van alle beslissingen op bezwaar, tenzij hiermee in de bezwarenfase wordt afgeweken van het advies van de bezwaarschriftencommissie dan wel hiermee in de (hoger) beroepsfase wordt afgeweken van een gerechtelijke uitspraak.

Deze besluiten treden vanaf vandaag in werking. De beslissingen als bedoeld onder 1 zijn geanonimiseerd in te zien op het gemeentehuis.