Officiële bekendmakingen 2021 week 06

10 februari 2021 – week 06


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Doorwerthsestraat 2, Heelsum
Voor: kappen 2 inlandse eiken
Datum ontvangst: 28 januari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0157

Locatie: Italiaanseweg 11, Doorwerth
Voor: plaatsen nieuwe poort
Datum ontvangst: 28 januari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0158

Locatie: Lindelaan 6, Renkum
Voor: uitbreiding woning met garage/berging en tuinkamer
Datum ontvangst: 1 februari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0182

Locatie: Narcislaan 1, Heelsum
Voor: vervangen gevel en kozijnen
Datum ontvangst: 1 februari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0184

Locatie: Jan van Embdenweg 53, Oosterbeek
Voor: realiseren uitbouw en nieuwe kozijnen (gemeentelijk monument)
Datum ontvangst: 1 februari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0187

Verlengen beslistermijn

Locatie: Duitsekampweg 45, Wolfheze
Voor: tijdelijk toestaan sportieve recreatie en tijdelijk plaatsen van tenten en obstakels t.b.v. lasergamen
Datum verzending: 27 januari 2021
Zaaknummer: 1952143102

Locatie: Ketsheuvel 34, Renkum
Voor: tijdelijk plaatsen van stacaravan
Datum verzending: 27 januari 2021
Zaaknummer: 1952143098

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.


APV / Bijzondere wetten

Aangevraagd

De burgemeester heeft onderstaande aanvraag voor een vergunning ontvangen:

  • Drank- en horecavergunning voor Pannenkoekenhuis Renkum, Dorpsstraat Renkum (2 februari 2021).


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen  met de gemeente Renkum. De aanvragen kunt u op afspraak inzien. U kunt ons bellen op (026) 33 48 111 of een e-mail sturen naar info@renkum.nl. 


Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend


Locatie: Wolfhezerweg, Wolfheze
Voor: kappen twee acacia's
Datum verzending: 27 januari 2021
Zaaknummer: 1952143214

Locatie: Van Ingenweg 35, Renkum
Voor: uitbreiden woning aan achterzijde
Datum verzending: 1 februari 2021
Zaaknummer: 1952144245

Locatie: Bloemenlaan 16, Heelsum
Voor: kappen dertien bomen (eik, esdoorn, spar)
Datum verzending: 29 januari 2021
Zaaknummer: 1952144986

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        


APV / Bijzondere wetten

Verleend

De volgende concept-drank- en horecavergunning (paracommercieel) ligt ter inzage bij de balie van het gemeentehuis:

  •  Volleybalvereniging Nuovo, voor de kantine in de sporthal aan de Dalweg in Doorwerth

Bezwaar

De conceptbesluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis in Oosterbeek van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.