Officiële bekendmakingen 2021 week 04

27  januari  2021 – week 4


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Wolfheze 2 –STC, Wolfheze
Voor: plaatsen tuinoverkapping aan achterzijde van gebouw Erica
Datum ontvangst: 21 december 2020
Zaaknummer: 1952144588

Locatie: Van Riessenstraat 15, Renkum
Voor: transformatie winkel naar wonen met appartementen
Datum ontvangst: 22 december 2020
Zaaknummer: 1952144636

Locatie: Mozartlaan, Kad. sect. C nr. 4019, Doorwerth
Voor: nieuwbouw 21 appartementen in 1 gebouw
Datum ontvangst: 22 december 2020
Zaaknummer: 1952144682

Locatie: Schellardweg 23, Oosterbeek
Voor: isoleren woning
Datum ontvangst: 23 december 2020
Zaaknummer: 1952144767

Locatie: Weverstraat 105, Oosterbeek
Voor: serre aanbouw
Datum ontvangst: 23 december 2020
Zaaknummer: 1952144824

Locatie: Bloemenlaan, Kad. sect. B nr. 3975, Heelsum
Voor: bouwen woning
Datum ontvangst: 24 december 2020
Zaaknummer: 1952144908

Locatie: Bloemenlaan 16, Heelsum
Voor: kappen 13 bomen - Eik, Esdoorn en Spar
Datum ontvangst: 28 december 2020
Zaaknummer: 1952144986

Locatie: Van Toulon van der Koogweg 10, Oosterbeek
Voor: gedeeltelijk vervangen van de achterbouw
Datum ontvangst: 28 december 2020
Zaaknummer: 1952145014

Locatie: Van Ewijkweg 34, Oosterbeek
Voor: maken oprit/uitrit bij een huis
Datum ontvangst: 13 januari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0068

Locatie: Jan van Embdenweg 19, Oosterbeek
Voor: uitbouwen aan de achterzijde
Datum ontvangst: 13 januari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0071

Locatie: Utrechtseweg 172A, Oosterbeek
Voor: realiseren kelder, entree en erker
Datum ontvangst: 15 januari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0090

Locatie: Weverstraat 77, Oosterbeek
Voor: gebruiken woonwinkel als kantoor
Datum ontvangst: 16 januari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0091

Locatie: Utrechtseweg 366, Doorwerth
Voor: kappen acacia
Datum ontvangst: 11 januari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0074

Locatie: Magnolialaan 12, Heelsum
Voor: kappen eik
Datum ontvangst: 12 januari 2021
Zaaknummer: ODRA21AB0086

Locatie: Jan van Embdenweg 53, Oosterbeek
Voor: renoveren en verduurzamen
Datum ontvangst: 24 december 2020
Zaaknummer: 1952144920

Locatie: Plein 1946 4, Oosterbeek
Voor: splitsen kantoor/dienstwoning in 2 appartementen
Datum ontvangst: 14 januari 2020
Zaaknummer: ODRA21AB0079


Verlengen beslistermijn

Locatie: Heelsumseweg 3, Wolfheze
Voor: realiseren aanbouw
Datum verzending: 18 januari 2021
Zaaknummer: 1952142219

Locatie: Kapelleboom, Doorwerth
Voor: kappen eik en esdoorn
Datum verzending: 19 januari 2021
Zaaknummer: 1952141615

Locatie: Kappeleboom, Doorwerth
Voor: kappen eik en esdoorn
Datum verzending: 19 januari 2021
Zaaknummer: 1952141643

Locatie: Stationsweg 26B, Oosterbeek
Voor: verbreden oprit
Datum verzending: 07 januari 2021
Zaaknummer: 1952141658
Locatie: Graaf van Rechterenweg 14, Oosterbeek
Voor: nieuwbouw villa
Datum verzending: 07 januari 2021
Zaaknummer: 1952139290


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten


Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Paasberg 17, Oosterbeek
Voor: dakkapel vervangen
Datum verzending: 19 januari 2021
Zaaknummer: 1952142221

Locatie: Dorpsstraat 96, Renkum
Voor: realiseren appartement in de kelder
Datum verzending: 08 januari 2021
Zaaknummer: 1952138786

Locatie: Wolfheze 2, Wolfheze
Voor: interne verbouwing Mezzo
Datum verzending: 12 januari 2021
Zaaknummer: 1952143546

Locatie: Bachlaan 106, Doorwerth
Voor: gedeeltelijk vervangen bijgebouw
Datum verzending: 19 januari 2021
Zaaknummer: 1952142596

Locatie: Nieuwe Keijenbergseweg 171, Renkum
Voor: kappen es (vergunningsvrij)
Datum verzending: 14 januari 2021
Zaaknummer: 1952141792

Locatie: Parallelweg 12, Oosterbeek
Voor: kappen fijnspar en wilg (vergunningsvrij)
Datum verzending: 28 december 2020
Zaaknummer: 1952141064

Locatie: Parallelweg 75, Renkum
Voor: kappen van 20 diverse soorten bomen i.v.m. gevaar voor het treinverkeer (vergunningsvrij)
Datum verzending: 30 december 2020
Zaaknummer: 1952142545


Buiten behandeling gesteld

Locatie: Valkenburglaan 1, Oosterbeek
Voor: verplaatsen mestbak
Datum verzending: 12 januari 2021
Zaaknummer: 1952141723

Locatie: Beemd 6, Renkum
Voor: aanleggen uitrit
Datum verzending: 15 januari 2021
Zaaknummer: 1952141048


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.