Officiële bekendmakingen 2021 week 01

6 januari 2020 – week 01


Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd


Locatie: Wolfheze 2 STC in Wolfheze
Voor: plaatsen van tuinoverkapping aan achterzijde van gebouw Erica
Datum ontvangst: 21 december 2020
Zaaknummer: 1952144588

Locatie: Lawijckerhof 6 in Wolfheze
Voor: transformatie kerk naar 4 woningen en bouwen 2 stuks 2-onder-1-kap woningen
Datum ontvangst: 18 december 2020
Zaaknummer: 1952144387

Locatie: Jagerslaan 3 in Doorwerth
Voor: uitbouwen woning
Datum ontvangst: 18 december 2020
Zaaknummer: 1952144431

Locatie: Beeklaan 3 in Heveadorp
Voor: uitbreiden woning aan achterzijde
Datum ontvangst: 18 december 2020
Zaaknummer: 1952144439

Locatie: Backerstraat 18 in Oosterbeek
Voor: vergroten kamer op de verdieping
Datum ontvangst: 18 december 2020
Zaaknummer: 1952144425

Locatie: Beukenlaan 23 in Oosterbeek
Voor: vervangen en uitbreiden van het dakkapel
Datum ontvangst: 18 december 2020
Zaaknummer: 1952144395

Locatie: Wolfhezerweg 15 in Oosterbeek
Voor: kappen van 1 zomereik
Datum ontvangst: 5 december 2020
Zaaknummer: 1952143373

Locatie: Dorpsstraat 84 en 88 en Van Riessenstraat 15, 17 en 19 in Renkum
Voor: transformatie winkel naar wonen met appartementen
Datum ontvangst: 22 december 2020
Zaaknummer: 1952144636

Locatie: plan Mozarthof Kad. sect. C nrs: 4019,4707,4708, 4735 Doorwerth
Voor: nieuwbouw 21 appartementen in 1 gebouw
Datum ontvangst: 22 december 2020
Zaaknummer: 1952144682

Locatie: Weverstraat 105 in Oosterbeek
Voor: serre aanbouw
Datum ontvangst: 23 december 2020
Zaaknummer: 1952144824

Locatie: Schellardweg 23 in Oosterbeek
Voor: isoleren woning
Datum ontvangst: 23 december 2020
Zaaknummer: 1952144767

Locatie: Pietersbergseweg 11 in Oosterbeek
Voor: renovatie en uitbreiden woning
Datum ontvangst: 19 december 2020
Zaaknummer: 1952144443


Verlengen beslistermijn

Locatie: Dorpsstraat 30 in Renkum
Voor: vrijstelling stookruimte
Datum verzending: 24 december 2020
Zaaknummer: 1952141002


Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl. De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend


Locatie: Utrechtseweg 174b in Oosterbeek
Voor: bestemming wonen toevoegen aan winkel/atelier
Datum verzending: 22 december 2020
Zaaknummer: 1952138393

Locatie: Wolfhezerweg 6 B in Oosterbeek 
Voor: plaatsen hekwerk
Datum verzending: 22 december 2020
Zaaknummer: 1952142878

Locatie: Wilgenpas 15 in Renkum
Voor: vervangen van huidige reclame-uitingen
Datum verzending: 22 december 2020
Zaaknummer: 1952141107

Locatie: Buunderkamp 8a Wolfheze
Voor: vergroten chalet
Datum verzending: 23 december 2020
Zaaknummer: 1952137888

Locatie: Stationsweg 33a in Oosterbeek
Voor: scootmobiel berging
Datum verzending: 23 december 2020
Zaaknummer: 1952140461

Locatie: Prins Bernhardweg 32 in Oosterbeek
Voor: plaatsen dakkapel
Datum verzending: 21 december 2020
Zaaknummer: 1952140765

Locatie: Duitsekampweg 3 in Wolfheze
Voor: bouwen vrijstaande schuur met zadeldak naast de woning
Datum verzending: 22 december 2020
Zaaknummer: 1952139595


Buiten behandeling gesteld

Locatie: Johannaweg 18 in Oosterbeek
Voor: plaatsen klein monument
Datum verzending: 22 december 2020
Zaaknummer: 1952139725


Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.                                                        

 

Overig

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze volgende volledige meldingen in het kader van
de Waterwet, Besluit lozingen buiten inrichtingen hebben ontvangen:

Locatie: Hesweg in Oosterbeek
Voor: lozen van grondwater op het vuilwaterriool
Datum verzending: 22 december 2020
Zaaknummer: 1952143905

De publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.